Dags att börja hålla koll på koloradoskalbaggen

8. juli 2022

Förra sommaren påträffades koloradoskalbaggar i Tuulos och Parikkala. Dessförinnan har det inte gjorts några nya fynd i Finland sedan 2016. Utifrån de fynd som gjordes i fjol är det mycket sannolikt att skalbaggen har övervintrat i Finland. Koloradoskalbaggar transporteras till Finland med luftströmmar både från söder och öster, där de förekommer allmänt. Sydöstra Finland, Södra Savolax och Nyland är områden med störst risk. En fullvuxen koloradoskalbagge känns igen på den välvda ryggdelen med gulsvarta längsgående ränder. Nykläckta larver har en välvd orangeröd ryggdel och på vardera sidan finns två rader svarta prickar.

”Förra sommaren påträffades koloradoskalbaggar i Parikkala så sent att de mycket sannolikt hade hunnit gräva ner sig i marken för att övervintra. Det är också möjligt att man på något annat håll helt har missat förekomsten. Potatisodlare och hobbyodlare bör nu kontrollera sina potatisplantor med tanke på koloradoskalbaggen. För närvarande kan det i potatisplantor finnas fullvuxna koloradoskalbaggar eller deras larver. Bekämpningen är desto lättare ju tidigare förekomsten konstateras”, säger överinspektör Atro Virtanen från Livsmedelsverkets enhet för växthälsa och gödselmedel.

Det har konstaterats att enstaka koloradoskalbaggar då och då sprids med olika växtprodukter som härstammar från områden där koloradoskalbaggen förekommer. Vid transport av produkterna i fråga kan koloradoskalbaggen lätt spridas till exempel till ett potatislager på närmaste åker när distributionsbilarna lastas och lossas.

Meddela om observationer per e-post eller genom att ringa

Livsmedelsverket uppmanar att anmäla alla misstankar om koloradoskalbaggar. Anmälan kan göras per e-post på adressen kasvinterveys@ruokavirasto.fi eller genom blanketten på Livsmedelsverkets webbplats Gör en anmälan om en karantänskadegörare. Till anmälan ska gärna fogas en bild av den misstänkta skalbaggen. Anmälan kan också göras per telefon till numret 040 801 4407 (säkrast under tjänstetid kl. 10–16).

För kontrollerna svarar inspektörerna vid Livsmedelsverket och närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). Man ska inte själv börja bekämpa koloradoskalbaggarna, eftersom det försvårar möjligheterna att lyckas med bekämpningsåtgärderna.

Skalbaggen känns igen på de svarta längsgående ränderna

Vid den här tiden kan man hitta både fullvuxna koloradoskalbaggar och deras larver på potatisblasten. Den fullvuxna skalbaggen är ungefär en centimeter lång. På den gula ryggen finns 10 svarta längsgående ränder och den främre delen av ryggen är orange med svarta prickar.

Larverna har en välvd ryggdel som är orangeröd. Huvudet är svart och nedtill på vardera sidan har larven två rader med svarta prickar. En fullvuxen larv är drygt en centimeter lång. De nykläckta larverna är cirka 1–2 millimeter långa och ganska mörka. Larverna utvecklas snabbt till normal storlek.

De fullvuxna skalbaggarna och deras larver äter till en början hål i potatisbladen. Mest förstörelse orsakar larverna, då de förekommer i stort antal och äter upp bladen nästan helt. I växtbeståndet bildar den avätna potatisblasten härdar som lätt kan urskiljas.

Mer information om och bilder på koloradoskalbaggen samt anvisningar vad man ska göra vid misstanke om förekomst av skalbaggar: www.ruokavirasto.fi/sv/koloradoskalbagge

Mer information

överinspektör Atro Virtanen, tfn 0295 205 187, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi