Förödande bakteriesjukdom sprids bland Italiens olivträd

25. oktober 2019

Xylella fastidiosa är en mycket skadlig bakterie för växter runtom i världen. Den orsakar växtsjukdomar på över 300 odlingsväxter och vilda växter.  För människan utgör bakterien ingen fara. Bakteriesjukdomen medför stor ekonomisk skada för jordbruks- och trädgårdsproduktion, parker och andra grönområden samt miljön. I Finland skulle den kanske inte klara sig på friland, men den kunde åtminstone spridas till växthusproduktionen här.

I Italien har bakterien Xylella fastidiosa spridits i olivodlingarna i Apulien sedan 2013. Om bakteriesjukdomen upptäcks måste olivträden fällas, och andra värdväxter i omgivningen måste också fällas. Alla olivodlare har inte gått med på det här, så sjukdomen har kunnat få omfattande spridning i området.

Bakteriesjukdomen har inte påträffats i Finland, men den kartläggs inom hela EU-området. I Finland svarar Livsmedelsverket för att kartlägga och utrota den. EU har beslutat om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen.

Sjukdomen skulle kunna spridas till Finland via växter som importeras, exempelvis plantor av lönn, murgröna, lavendel, plommon och körsbär. 

Sjukdomen kommer från Nord-, Mellan- och Sydamerika och den har spridit sig till Italien samt till delar av Frankrike, Spanien, och också i Tyskland har ett fall upptäckts.

Sjukdomen sprids till exempel av spottstritar samt vid flyttning av växter vid handel med växter. 

Xylella fastidiosa_2_pieni.jpg

Vissnade olivträd. Foto Kim Tilli, Livsmedelsverket.  


Läs mer:

Xylella fastidiosa-bakterien
Xylella fastidiosa -situationen i EU (European Commission, på engelska)
Xylella fastidiosa - Efsa

HS: Slutet för olivträden (24.10.2019) 

Mer information: 

överinspektör Jari Poutanen, tfn 040 845 4869