Hindra spridning av farliga växtsjukdomar och skadegörare till köksträdgården

7. maj 2020

Vårsolen lockar till trädgårdsarbete: vilka växter har redan kommit upp ur jorden, vilka nya skulle det vara roligt att plantera? Då du sköter trädgården ska du komma ihåg att det bland vanliga växtsjukdomar och skadegörare också kan finnas karantänskadegörare såsom päronpest eller asiatisk långhorning. Karantänskadegörarna är betydande växtsjukdomar eller skadegörare som ska hindras från att sprida sig genom åtgärder som myndigheterna föreskriver. Då du lär känna karantänskadegörarna kan du hindra dem från att spridas.

År 2020 är det internationella växtskyddsåret. Vi kommer inte att tänka på att internationell handel också bidrar till spridning av växtsjukdomar och skadegörare, antingen med produkterna eller med förpackningsmaterialet. Karantänskadegörare måste hindras från att spridas för att växtodlingen ska lyckas och skogarna och vår miljö ska förbli friska och må bra.

Exempel på karantänskadegörare:

  • Päronpest är en växtsjukdom orsakad av en bakterie. Den dödar många fruktträd och prydnadsväxter såsom äppelträd, päronträd, oxbär och rönn. Päronpesten kan kännas igen på vissnande och svartnande grenar samt fläckar på grenarna och stammen. I varmt väder kan det också finnas slem på fläckarna. Päronpest kan komma till trädgården via plantor.
  • Asiatisk långhorning är en stor, svartvit skalbagge med långa känselspröt. Dess larver gnager gångar i lövträdens stammar, vilket leder till att träden dör. Asiatisk långhorning sprids genom internationell handel via lastpallar av trä som används som underlag för förpackningar och motsvarande förpackningar av trä.
  • Koloradoskalbaggen är en gul-svartrandig cirka en centimeter lång skalbagge. Skalbaggen och speciellt dess trinda orangeröda larver äter snabbt av potatisblasten. Koloradoskalbaggar kommer ibland till Finland med luftströmmarna, för den är vanligt förekommande nästan överallt i Europa.

Anmäl karantänskadegörare till Livsmedelsverket: kasvinterveys@ruokavirasto.fi

Kom ihåg begränsningarna då du gör inköp på nätet

Då du beställer plantor och frön ska du komma ihåg att man inte får beställa vad som helst från utlandet. Kontrollera alltid i vilket land nätbutiken finns, för det är ganska fritt att importera från EU-länder, men för länder utanför EU gäller stränga begränsningar. Avsikten med begränsningarna är att hindra spridning av växtsjukdomar och skadegörare från land till land.

Från EU-länder får du beställa så gott som alla växter. Beakta i alla fall att i många EU-länder finns sådana växtskadegörare som inte förekommer i Finland. För päronpestens värdväxter såsom äppelträd och päronträd gäller kravet på PZ-växtpass, eftersom Finland är skyddszon i fråga om päronpest. Växter som säljs i utländska nätbutiker har inte nödvändigtvis PZ-växtpass, eftersom päronpest är vanlig i Mellaneuropa.

Privatpersoners införsel av växter är strängt begränsad

Begränsningarna vid införsel från länder utanför EU är stränga. Det rekommenderas speciellt att privatpersoner inte ska importera växter, eftersom det blir dyrt att ordna kontroll av försändelsen då den anländer till Finland. Det är lättare att importera frön. Då du beställer ska du försäkra dig om att du får ett sundhetscertifikat med fröna. Anmäl beställningen till Livsmedelsverket kasvintarkastaja.helsinki@ruokavirasto.fi

Då du får meddelande från posten om att försändelsen har kommit, ska du följa Livsmedelsverkets anvisningar. Vissa växter, exempelvis päronpestens värdväxter och barrväxter, får inte alls beställas från länder utanför EU. Alla växter och frön måste ha ett sundhetscertifikat beviljat av avsändarlandets myndighet. För sådant som man tar med sig från resor gäller samma regler som vid beställning av växter.

Läs mer:

Mer information: