Importkontroll av träemballage från Kina, Indien och Belarus

18. februari 2021

Europeiska unionen (EU) skärper importkontrollen av träemballage från och med den 1.3.2021 på grund av risken för växthälsa emballaget för med sig. Nya kraven orsakar nya skyldigheter för importörerna, så som anmälning av försändelserna i Traces-systemet.

Med övervakningen av träemballage strävar man efter att förhindra att karantänskadegörare, så som långhorningen Anoplophora glabripennis, tallvedsnematoden och asksmalpraktbaggen skulle kunna spridas till EU. De nya importkraven gäller Kina, Indien och Belarus, eftersom det har förekommit mest brister i överenskommelse med kraven i den internationella standarden ISPM 15 för träemballage från dessa länder. På grund av detta har man konstaterat, att träemballage från dessa länder utgör ett hot för att karantänskadgörare skulle kunna sprida sig till EU.

En försändelse som importeras blir föremål för importkontroll om den

  • innehåller träemballage som sådant eller använt för att transportera nedan nämnda varor,
  • innehåller vissa produkter (stengods, plattor, aluminiumskivor och -band samt ved), och
  • har sitt ursprung i Kina, Indien eller Belarus

Importören anmäler försändelser som omfattas av importkontroll i Traces-systemet

Importören anmäler i Trces varje försändelse som omfattas av importkontroller. Träemballage deklareras också på tulldeklarationen. 15% av de övervakade försändelserna väljs för fysisk importkontroll. Inspektionen kan utföras hos importören om importören har ansökt om godkännande för stället. Instruktioner för att göra anmälningar och godkänna inspektionsställen finns på Livsmedelsmyndighetens webbplats. 


Tilläggsuppgifter: