Koloradoskalbaggar har påträffats i Parikkala

18. augusti 2021

Sommarens andra förekomst av koloradoskalbaggar påträffades i Parikkala i Södra Karelen. Ett av Livsmedelsverket befullmäktigat inspektionsteam påträffade i måndags två kolonier koloradoskalbaggar i ett normalt kartläggningsobjekt. Bekämpningsåtgärder inleddes omedelbart måndag kväll.

Sommarens första fynd påträffades för exakt en månad sedan. Då pågick baggens larvstadium. Förekomsten som nu påträffats består av en ny generation vuxna baggar. Det är sannolikt att baggen kommit till objektet i Parikkala vid samma tidpunkt som till Tuulos, dvs. redan för 6 - 8 veckor sedan

Baggar kan ha spritt sig med luftströmmar såväl söderifrån som österifrån. Koloradoskalbaggen förekommer allmänt i våra närområden i Ryssland och de baltiska länderna och, med undantag för våra grannar i väster, på så gott som hela den europeiska kontinenten.

”Potatisodlarna och hobbyodlarna har nu skäl att hålla ett öga på sina potatisbestånd med tanke på koloradoskalbaggen. Det är sannolikt att vuxna baggar nu kan påträffas i dem. Om baggarna nu inte kan utrotas, gräver de ner sig marken för att övervintra och tar sig om våren upp på nytt för att föröka sig efter att potatisen bildat plantor. Om baggen får möjlighet att etablera sig i vårt område, blir det svårt att bli kvitt den. På egen hand ska man ändå inte börja bekämpa den, eftersom det kan leda till att bekämpningen inte helt lyckas”, säger överinspektör Atro Virtanen på Livsmedelsverkets enhet för växthälsa.

Anmäl observationer till journumret

Livsmedelsverket uppmanar alla som misstänker förekomst av koloradoskalbaggar att ringa till journumret 040 801 4407 (säkrast måndag till fredag kl. 10 - 16). Under samtalet ger Livsmedelsverket anvisningar om vad man ska göra. Misstankar kan också anmälas per e-post till adressen kasvinterveys@ruokavirasto.fi. Per e-post kan du också sända ett foto av en misstänkt skalbagge.

För inspektionerna och bekämpningen svarar Livsmedelsverkets och Närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM) inspektörer. Man ska inte själv börja bekämpa skalbaggarna, eftersom det försvårar möjligheterna att lyckas med bekämpningsåtgärderna.

Skalbaggen känns igen på de svarta längsgående ränderna


Vid den här tiden kan man hitta både fullvuxna koloradoskalbaggar och deras larver på potatisblasten. Den fullvuxna skalbaggen är ungefär en centimeter lång. På den gula ryggen finns 10 svarta längsgående ränder och den främre delen av ryggen är orange med svarta prickar.

De nykläckta larverna är cirka 1-2 millimeter långa och ganska mörka. Larverna utvecklas snabbt och den välvda ryggen blir snart orangeröd. Huvudet är svart och nedtill på vardera sidan har larven två rader med svarta prickar. En fullvuxen larv är drygt en centimeter lång.

De fullvuxna skalbaggarna och deras larver äter till en början hål i potatisbladen. Mest förstörelse orsakar larverna, då de förekommer i stort antal och äter upp bladen nästan helt. I beståndet bildar den avätna potatisblasten härdar som lätt kan urskiljas.

Mera information om och bilder av koloradoskalbaggen samt anvisningar vad man ska göra vid misstanke om förekomst av skalbaggar: Koloradoskalbagge

Mer information:
överinspektör Atro Virtanen, tfn 0295 205 187