Nu är det aktuellt att observera efter symptom på päronpest i Södra Finland

1. juli 2022

Päronpest är en bakteriesjukdom som drabbar till exempel äppelträd och päronträd och som har påträffats två gånger i Finland. Sjukdomen hör till karantänskadegörarna, som kartläggs av växtinspektörer. Även observationer som görs i fruktträdgårdar, plantskolor, parker och i hemträdgårdar är viktiga, för att man i ett tidigt skede skulle kunna upptäcka eventuella sjukdomsförekomster.

Enligt Livsmedelsverkets päronpestprognos har växtperioden framskridit till ett sådant skede, att symptom på päronpest skulle bli synliga i Södra Finland, ifall päronpest förekommer. Päronpest förorsakar vissnande och svartnande av skotten. Nekrotiska fläckar som kan alstra slem kan bildas på grenar och stammen. Sjukdomen sprider sig till exempel med hjälp av angripna växter och pollinerande insekter.

För att symptomen på päronpest skulle utvecklas, krävs en viss mängd värme och fukt. I Livsmedelsverkets päronpestprognos kan du följa med när det är möjligt att symptom kan börja synas i ditt område. Symptom på växternas skott kan börja synas när punkten som beskriver området har blivit röd på kartan.

Om du misstänker, att det förekommer päronpest på äppelträd, päronträd eller övriga värdväxter, kontrollera först om symptomen tyder på päronpest och anmäl dem till Livsmedelsverket med en webblankett eller med e-post: kasvinterveys@ruokavirasto.fi. Bifoga foton på symptomen till din anmälan.

Läs mera: