Observera kraven på växthälsa vid beställning av växter eller frön från utlandet

19. februari 2021

Utländska webbutiker lockar trädgårdsentusiaster med specialiteter, som du kanske inte kan få tag på hemma. Ta dock på förhand, innan du gör en beställning, reda på om lagstiftiningen möjliggör beställningen. Växtskyddslagstiftningen begränsar handeln med växter så att växtsjukdomar och skadedjur inte skulle spridas fritt och orsaka skador på naturen och i växtproduktionen.

Det är tämligen fritt att beställa från EU, men mera begränsat från länder utanför EU

Det är ganska fritt att beställa från ett annat EU-land. Begränsningar finns endast för värdväxter för bakteriesjukdomen päronpest och för utsädespotatis. Värdväxter för päronpest är till exempel äppel- och päronträd samt vissa prydnadsväxter. De här begränsningarna beror på att Finland är skyddad zon för päronpest och skadegörare på potatis. Värdväxter för päronpest och utsädespotatis lönar det sig att skaffa från Finland, eftersom man vanligen inte kan hitta produkter med de märkningarna som krävs för skyddad zon (PZ) från ett annat EU-lands webbutik.

Det finns flera begränsningar från länder utanför EU och dessutom uppstår kostnader för sundhetscertifikatet (Phytosanitary Certificate) samt importinspektionen. Importförbud gäller exempelvis för värdväxter för päronpest, barrväxter samt utsädespotatis. Därför är det att rekommendera, att du tar reda på importförbuden innan du beställer någonting. Ta därefter reda på om det är möjligt att få ett sundhetscertifikat med din beställning. Alla plantor, krukväxter, grönväxter, sticklingar, ympkvistar, fröer och övrigt förökningsmaterial ska åtföljas av ett sundhetscertifikat. Växter som importeras med ett certifikat kontrolleras också vid ankomsten till Finland. Även en del av fröerna kontrolleras. Det finns även egna tillägskrav för fröer. Anvisningar för hur du kan beställa växter eller frön hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.

Kontrollera växterna med tanke på växtskadegörare

Även om kraven skulle ha uppfyllts vid importen, är det trots det bra om du följer med växterna ännu efter importen. Växtsjukdomar och skadeinsekter kan finnas symptomfritt på växterna och komma upp först efter en längre tid. Märk väl, att det i många länder förekommer skadegörare som vi inte har i Finland. Bekanta dig med karantänskadegörarna på Livsmedelverkets webbplats och gör en anmälan, om du misstänker en förekomst av karantänskadegörare: kasvinterveys@ruokavirasto.fi.

Tilläggsuppgifter: