Skärpta exportkrav för virke till Egypten och Malaysia

25. oktober 2019

Malaysia skärpte kraven på virkesimport 2018 och Egypten skärpte sina krav från början av oktober 2019. Det här innebär att virkespartier som ska exporteras från Finland nu måste granskas partivis.

Importtillstånd enligt Egyptens och Malaysias nya krav förutsätter att partiet som ska skeppas måste granskas fysiskt.

Egyptens krav på engelska: ”Shipment found free from any live quarantine pests or diseases in the Egyptian ministerial decree.”

Malaysias krav på engelska: “Consignment must be inspected and tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from soil, live pests.”

Enbart exportberedskapsintyg räcker inte mera. Exportprodukten måste också uppfylla de krav som ställs på den och som exportören själv ska ta reda på från mottagarlandet. I kraven ingår förbud mot förekomst av karantänarter.

Förhandsanmälan till Livsmedelsverket endast på webblankett

Förhandsanmälan för virke som ska exporteras till Egypten och Malaysia förnyas, då alla förhandsanmälningar för virke som ska exporteras till Egypten och Malaysia i fortsättningen kan göras endast på webblankett för att kundservicen ska fungera smidigt.

Livsmedelsverket tar inte mera emot förhandsanmälningar per e-post. Endast importtillstånd i anslutning till förhandsanmälan kan sändas per e-post.

Den egentliga exportanmälan lämnas fortfarande in elektroniskt via tjänsten för sundhetscertifikat.

Vad ska exportörerna nu göra

Den som planerar exportera virke måste eventuellt förnya sina tillvägagångssätt för att det ska gå att göra en partivis granskning.

Livsmedelsverket förmedlar uppgifterna om partiet som ska granskas till avgångsområdets (NTM-områdets) växtinspektör, som kontaktar exportören och kommer för att göra en granskning då minst 70 % av virket som ska exporteras är på plats i hamnen. Om virket skeppas i containrar, kommer man överens med sågverket om granskningen.

Importtillstånd ska lämnas in till Livsmedelsverket innan sundhetscertifikatet skrivs ut, eftersom Egypten och Malaysia kräver (Egypten från 1.10.2019) att importtillståndets nummer ska anges på sundhetscertifikatet.

Läs mera:

Mera information:

överinspektör Liisa Vihervuori, Livsmedelsverket, Växthälsa
tfn 040 057 1060