Utbildningen för personer som ansvarar för växtskyddet kan nu utföras på Livsmedelsverkets utbildningsplattform

20. januari 2021

En webbutbildning för personer som ansvarar för växtskyddet har öppnats i Livsmedelsverkets nya utbildningsplattform. Utbildningen inkluderar den information som företaget behöver för egenkontroll av växtskadegörare, användning av växtpass och spårbarhet av växter. Utbildningen ska genomföras av personer som ansvarar för växtskyddet i företag som utfärdar växtpass, och utbildningen innehåller också användbar information för andra som arbetar inom trädgårdsbranschen och med skogsodlingsmaterial. Utbildningen är öppen för alla, den är gratis och finns både på finska och svenska.

Utbildningen utförs genom att läsa utbildningsmaterialet på webben och utföra provet. Utbildningen kan utföras genom att registrera sig i utbildningsplattformen.

Läs mer

Tilläggsinformation finns i utbildningsplattformen och på Livsmedelsverkets webbplats.

Mer information

kasvinterveys@ruokavirasto.fi