Vid distansförsäljning av mångåriga trädgårdsväxter ska växtpass användas från 1.1.2021

16. november 2020

Växtpass är en märkning som det stadgas om i EU:s växtskyddsförordning och som innehåller grundläggande uppgifter om växtpartiet. Den som beviljar växtpasset försäkrar att de saluförda växterna är rena från karantän- och kvalitetsskadegörare. I allmänhet används växtpass vid partiförsäljning. Från början av januari 2021 ska växtpass medfölja mångåriga trädgårdsväxter också då de säljs till konsumenter genom distansförsäljning.

Med mångåriga trädgårdsväxter avses växter som ska planteras på friland såsom träd, buskar, perenner, bärväxter och klängväxter.

För kruk-, utplanterings- eller grönväxter krävs inte växtpass vid distansförsäljning till konsumenter, eftersom de inte medför samma slags risk för spridning av växtskadegörare som mångåriga trädgårdsväxter.

kasvipassi 4.11.2020.png

Det är nu skäl att företag som bedriver distansförsäljning ska utreda om de själva ska bevilja växtpass för mångåriga trädgårdsväxter som de säljer eller om de ska beställa växter färdigt märkta med växtpass för sin försäljning.

Mera information i webbutbildning

För de växtskyddsansvariga vid företag som beviljar växtpass finns också webbutbildning (på finska) som omfattar grundläggande information om egenkontroll av växtskadegörare, användning av växtpass och växters spårbarhet. 

Läs mera

Mera information

kasvinterveys@ruokavirasto.fi