Lagstiftning om växthälsa

Finland följer EU:s växtskyddslagstiftning, som baserar sig från och med 14.12.2019 på växtskyddsförordningen 2016/2031. Läs mera om förnyandet av lagstiftningen.

De väsentligaste EU-förordningarna som berör växthälsa (länkade till Eurlex-tjänsten):

Den nationella lagstiftningen

Nationella bestämmelser om växthälsa hittar du på jord- och skogsbruksministeriets  webbsidor.

  • JSM:s förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis 38/07
  • JSM:s förordning om bekämpning av den skadliga organismen Ralstonia solanacearum 44/07
  • JSM:s förordning om bekämpning av potatiscystnematod 7/10

Kontaktning: kasvinterveys@ruokavirasto.fi

 

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 21.8.2020