Nyhetsbrev av växthälsa

Nyhetsbrev till trädgårdsbranchen

Livsmedelsverkets nyhetsbrev till trädgårdsbranchen förmedlar aktuell information om karantänskadegörare och andra frågor om tillsynen över växthälsan. Brevet sänds minst två gånger om året till sådana företagare i trädgårdsbranchen, som registrerat sig i Livsmedelsverkets växtskyddsregister. Andra intresserade kan också prenumerera på brevet. 

Du kan prenumerera nyhetsbrev här.

Publicerade nyhetsbrev

Sidan har senast uppdaterats 2.12.2021