Övervakning om växthälsa

OBS. EU:s lagstiftning om växthälsa förnyas från 14.12.2019. Läs mer om bl.a. egenkontroll och kommande ändringar i användningen av växtpass.

Övervakning om växthälsa innebär inspektioner i odlingar, butiker samt import och export för att förhindra spridning av karantänskadegörare. Karantänskadegörare är växtsjukdomar och skadegörare som finns uppräknade i lagstiftningen om växthälsa. Om karantänskadegörare påträffas vid en inspektion bestämmer Livsmedelsverket eller NTM-centralen om åtgärder för att bekämpa skadegöraren. Du kan läsa mer om karantänskadegörare här.

I växtproduktionen övervakas förekomsten av karantänskadegörare i plantproduktionen av trädgårdsväxter, i fruktträdgårdar samt i potatisproduktionen. Det är speciellt viktigt att plantmaterial av trädgårdsväxter samt utsädespotatis är rena från skadegörare för att karantänskadegörare inte ska spridas. Skadegörare kartläggs inte bara i odlingar utan också i skogarna.

Utöver karantänskadegörare övervakas också på produktionsplatserna att skyldigheterna i lagstiftningen om växthälsa och plantmaterial följs samt att kvalitets- och märkningskraven enligt lagstiftningen om plantmaterial uppfylls.

Inspektioner görs av Livsmedelsverkets och NTM-centralernas växtinspektörer och av inspektörer som bemyndigats av Livsmedelsverket. Inspektionsverksamheten leds av Livsmedelsverkets enhet för växthälsa.

Kontakta

 

Sidan har senast uppdaterats 8.5.2019