Webbutbildning för personer som ansvarar för växtskyddet

Webbutbildningen för personer som anvarar för växtskyddet bör genomföras av dem som har detta ansvar i företag som utfärdar växtpass. Utbildningen går att genomföra från och med hösten 2020, då möjligheten att ta tentamen blir tillgänglig.

Tills vidare kan du bekanta dig med utbildningen här (endasta på finska än så länge). Den innehåller nyttig information även för övriga som jobbar i företagen i trädgårdsbranschen: information om egenkontroll av skadegörare, hur man utfärdar växtpass samt om kraven för säkerställande av växternas spårbarhet.

Ge gärna feedback om skolningsmaterialet / be om tilläggsuppgifter:

Sidan har senast uppdaterats 16.6.2020