Webbutbildning för personer som ansvarar för växtskyddet

Företag som utfärdar växtpass behöver kompetens i fråga om identifiering av karantän- och kvalitetsskadegörare, utfärdande av växtpass och säkerställande av växternas spårbarhet. I början av år 2020 lanserar Livsmedelsverket en webbutbildning som innehåller den viktigaste informationen om de här växtskyddskraven.

Utbildningen bör genomgås av personer som ansvarar för växtskyddet inom företag som utfärdar växtpass, men den innehåller information som är nyttig också för andra som jobbar inom trädgårdsföretag. Utbildningen tar även upp växthälsokraven vid produktion och marknadsföring av skogsodlingsmaterial.

Sidan har senast uppdaterats 20.5.2020