Återkallelser

En professionell aktör bör omedelbart återkalla levererade växter, växtprodukter och andra varor, som kan vara behäftade med karantänskadegörare. Aktören måste meddela handelskedjans personer om att skadegöraren förekommer och ge dem instruktioner om hur risken att skadegöraren sprider sig kan minimeras och be att produkterna återlämnas.

Livsmedelsverket publicerar uppgifter om utförda återkallelser på denna webbplats.

 

Aktör Produkt Parti-ID, med vilket varan har vidarebefordrats i Finland Tidpunkten för leveransen Orsak
         

 

 

Sidan har senast uppdaterats 25.1.2022