Återkallelser

En professionell aktör bör omedelbart återkalla levererade växter, växtprodukter och andra varor, som kan vara behäftade med karantänskadegörare. Aktören måste meddela handelskedjans personer om att skadegöraren förekommer och ge dem instruktioner om hur risken att skadegöraren sprider sig kan minimeras och be att produkterna återlämnas.

Livsmedelsverket publicerar uppgifter om utförda återkallelser på denna webbplats.

Aktör produkt Parti-ID, med vilket varan har vidarebefordrats i Finland Tidpunkten för leveransen Orsak
Helle Oy Tomatfrön, sort Orange Fizz 18L0003620230120 20.1.2020-3.2.2020

Misstanke: ToBRFV, Tomato brown rugosa fruit virus (ToBRFV)

Helle Oy

Tomatfrön, sort Maxifort

183310871 14.12.2018 Misstanke: ToBRFV, Tomato brown rugosa fruit virus (ToBRFV)
Sidan har senast uppdaterats 1.9.2020