Egenkontroll av växtskadegörare i växthus

På växter som odlas i växthus förekommer det flera karantän- och kvalitetsskadegörare, vilka bör inspekteras i form av egenkontroll då växter tas emot, under deras produktionstid och innan växtpass utfärdas.

I webbutbildningen för personer som ansvarar för växtskyddet presenteras somliga karantän- och kvalitetsskadegörare. På den här sidan hittar du uppgifter om även övriga karantän- och kvalitetsskadegörare.

Karantänskadegörarna ska anmälas till Livsmedelsverket

Karantänskadegörare får inte förekomma på växter som saluförs eller importeras, i växtproduktionen eller på grön- eller skogsområden. Utöver kontrollen av egenkontrollen kartlägger myndigheterna karantänskadegörare. Myndigheterna bestämmer även om åtgärder som ska vidtas när karantänskadegörare påträffas. Om du misstänker att du har kommit på en karantänskadegörare, ska du anmäla detta till Livsmedelsverket: kasvinterveys@ruokavirasto.fi

Karantänskadegörare på växthusväxter är till exempel:

Alla karantänskadegörarna finns listade i kommissionens förordning (EU) 2019/2072 (pdf) i bilaga II

Kvalitetsskadegörare får inte förekomma på växter som saluförs

Kvalitetsskadegörare får inte förekomma på växter som saluförs. För vissa kvalitetsskadegörare finns det även strängare krav, till exempel tröskelvärden, som inte får överskridas under produktionen.

Kvalitetsskadegörare på växthusväxter är till exempel:

Alla kvalitetsskadegörarna finns listade i kommissionens förordning (EU) 2019/2072 (pdf) i bilaga IV.

 

Sidan har senast uppdaterats 31.1.2022