Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)

Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) är en karantänskadegörare, som inte får sprida sig till växtproduktionen. Om du misstänker, att du har konstaterat symptom av viruset i yrkesmässig grönsaksproduktion eller plantproduktion, anmäl detta omedelbart till Livsmedelsverket med anmälan om karantänskadegörare eller per e-post: kasvinterveys@ruokavirasto.fi.

Viruset är farligt i yrkesmässig produktion av tomat och paprika, då det kan orsaka betydande ekonomiska skador. För konsumenter utgör det ingen risk i tomater eller paprikor som är avsedda att ätas. Ifall du misstänker symptom av viruset i husbehovsodling, kan du förstöra växterna som blandavfall och behöver inte anmäla förekomsten.

Yrkesodlare av tomat och paprika bör kontrollera sina bestånd noggrant och anmäla misstänkt virusförekomst omedelbart till Livsmedelsverket. Ifall viruset upptäcks i ett tidigt skede, kan skadorna minimeras. 
Kolla upp anvisningarna för yrkesmässiga odlare i Livsmedelsverkets nyhetsbrev. Livsmedelsverket kartlägger Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) i yrkesmässig plantproduktion och i grönsaksproduktion på tomat och paprika.

Situationen i Finland

 • Virus har påträffats under augusti-september 2022 i två tomatodlingar. Båda virusförekomster upptäcktes i prov som togs i samband med en årlig kartläggning. Enligt aktuell information har förekomsterna inget samband med varandra. Livsmedelsverkets och NTM-centralernas växtinspektörer utför inspektioner och tar prov i odlingar, dit man har levererat av samma frö- eller plantpartier som dessa konstaterade förekomstplatser av viruset har fått. Med inspektionerna utreder man om viruset har spridits med frö- eller plantpartier. De odlingar som Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) har konstaterats i föreskrivs åtgärder för att utrota viruset.

De huvudsakliga värdväxterna för Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) är tomat och paprika. Viruset förstör frukterna och orsakar betydande skördeförluster. På bladen syns typiska mönster som virus orsakar. Trots att största delen av tomatsorterna är resistenta mot övriga tobamovirus, är de inte resistenta mot Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV). Viruset sprids i frön, vilket betyder, att det är svårt att förhindra dess spridning. Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) har hittats mycket de senaste åren i flera EU-länder.

Obs! Bilderna publiceras av EPPO. Se EPPO:s riktlinjer för publicering av bilder.

Värdväxterna

 • De viktigaste värdväxterna
  • Tomat (Solanum lycopersicum)
  • Paprika (Capsicum annuum)

Utbredning

 • Asien: Till exempel Israel, Jordanien, Kina, Turkiet
 • Amerika: Förenta staterna, Kanada, Mexiko
 • Europa: fynd i flera länder, kolla situationen på EPPOs webbplats.

Syptom

 • Bladen är klorotiska med mosaikmönster och fläckar.
 • Bladsymptom börjar ofta på de yngsta bladen.
 • Unga blad kan bli skrynkliga eller veckade. På tomat kan de unga bladen vara smalare än normalt.
 • Vissnande.
 • Bruna nekrotiska fläckar kan bildas på stammarna och bladskaften.
 • Hela växten gulnar och dör.
 • Frukterna är missbildade och har färgfel.
 • Symptomen påminner om symptom som övriga virus orsakar.
 • Kan även förekomma utan symptom.

TOBRFV lehdet pieni.jpgSymptom av Tomato Brown Rugose Fruit Virus på tomatblad. Bild: Salvatore Davino, EPPO.

TOBRFV EPPO lehtirakkulat pieni.jpg"Blåsor" som viruset orsakat på tomatblad. Bild: Camille PICARD, EPPO.

Tomaatin rusokurttuviruksen aiheuttamia laikkuja tomaateissa (suuri kuva).Symptom av Tomato Brown Rugose Fruit Virus på tomater. Bild: Salvatore Davino, EPPO.

Tomaatin rusokurttuviruksen aiheuttamia vaaleita laikkuja paprikoissa (suuri kuva).Symptom av Tomato Brown Rugose Fruit Virus på paprika. Bild: Raed Alkowni, EPPO.
Flera bilder hittar du på EPPOs webbplats.

Livscykel och spridning

 • Viruset sprids med frön.
 • Viruset sprids även mekaniskt via beröring:
  • en sjuk växt rör vid en frisk växt med blad eller stam
  • via förorenade arbetsredskap, kläder eller händer
  • då växter ympas
  • via smittad frukt av tomat eller paprika
  • via förpackningslådor som cirkulerar mellan odlingar
 • Viruset är sannolikt, som de övriga tobamovirus, tåligt och behåller sin infektionskraft långa tider utan värdväxten.

Hindrande av spridning och bekämpning

 • Tomato Brown Rugose (ToBRFV) är enligt växtskyddslagstiftningen en karantänskadegörare. Om det påträffas i Finland, ger Livsmedelsverket eller NTM-centralen ett beslut om bekämpningsåtgärder.
 • Man kan förhindra virusets spridning främst genom att använda friska frön och plantor och genom god hygien i odlingsåtgärderna och annan hantering av växterna.