Främja växthälsan

Främja växthälsan som medborgare

  • Lär känna de viktigaste karantänskadegörarna och hur man känner igen dem. De är åtminstone asiatisk långhorning, koloradoskalbagge, tallvedsnematod och päronpest.
  • Anmäl till Livsmedelsverket, om du misstänker att du har hittat en karantänskadegörare (kasvinterveys@ruokavirasto.fi). På så sätt kan man hindra skadegöraren från att spridas vidare.
  • Ta reda på varifrån och på vilka villkor du får ta med dig växter och växtprodukter till Finland. Samma regler gäller vid införsel i bagaget och vid beställning av växter på nätet. Följ lagstiftningen och anvisningarna.

Information om införsel av växter hittar du här.

Främja växthälsan i ditt arbete

Med tanke på skyddet av växthälsan är det också viktigt att förstå

  • Betydelsen av växtskyddsmyndigheternas arbete. Ibland behövs krävande åtgärder för att bekämpa växtskadegörare, till exempel att fälla träd eller att i stor skala förstöra angripna växter.
  • Ett lönsamt jord-, skogs- och trädgårdsbruk påverkar Finlands samhällsekonomi. Det är livsviktigt för Finland att ha en högklassig växtproduktion och virkesexport, och det har gjorts stora satsningar på livsmedelsexport i åratal.
  • De vilda växternas och skogarnas hälsa inverkar på hur naturens mångfald kan bevaras.
  • Livsmedlens säkerhet ökar då friska växter inte kräver kemisk utrotning av växtskadegörare.

 

Sidan har senast uppdaterats 16.4.2020