Klimatförändringens inverkan på spridningen av växtskadegörare

Klimatförändringen ökar levnadsmöjligheterna för växtsjukdomar och skadegörare på många olika sätt. De klarar vintern allt längre norrut då vintrarna blir varmare. Varmare somrar ger insekterna möjlighet att producera flera generationer under en enda sommar. Växtsjukdomar drar nytta av eventuell fuktökning. Nya odlingsväxter kan tas i användning, och med dem följer nya växtskadegörare.

På Naturresursinstitutets webbplats kan du läsa mera om hur klimatförändringen påverkar jordbruket och trädgårdsbruket.

 

Sidan har senast uppdaterats 16.4.2020