Lär känna växtsjukdomar och skadegörare

De växtskadegörare som anges i EU:s växtskyddsförordning 2016/2031 klassificeras som karantänskadegörare och kvalitetsskadegörare. Karantänskadegörare får inte förekomma i odlingar, växthus, parker, på gårdar eller i skogen. Då karantänskadegörare påträffas bestämmer Livsmedelsverket eller NTM-centralen alltid om åtgärder. Kvalitetsskadegörare får inte finnas på plantor, krukväxter eller utplanteringsväxter som saluförs. Växtodlarna och försäljarna sköter bekämpningen av kvalitetsskadegörare.

Läs mera på Livsmedelsverkets webbplats om

Sidan har senast uppdaterats 16.4.2020