Växtskadegörare

På dessa sidor hittar du information i huvudsak om karantänskadegörare och kvalitetsskadegörare, vilka hör till växtskadegörare som regleras i växtskyddslagstiftningen.

Livsmedelsverkets laboratorium analyserar växtskadegörare

Om du vill beställa en artbestämning för en växtsjukdom eller ett skadedjur av Livsmedelsverkets laboratorium, läs mera om ämnet på laboratoriet för växtskadegörares sidor. Att artbestämma skadegörare från prover som skickats av kunderna själva är avgiftsbelagt. Om provet har tagits av en inspektör är undersökningen avgiftsfri.

Sidan har senast uppdaterats 12.10.2020