Andra växtskadegörare

Nya svårbekämpade och ekonomiskt beaktansvärda växtskadegörare hotar att spridas från grannländerna till Finland. Skadegörarna sprids speciellt via växthandeln.

En del växtskadegörare måste enligt EU-lagstiftningen bekämpas, men alla nya skadegörare ingår inte i lagstiftningen om skydd för växters sundhet. Varje ny skadegörares skadlighet och betydelse bedöms innan växtskyddsmyndigheten kan börja bekämpa den.

Jord- och skogsbruksministeriet kan efter övervägande ge nationellt undantagslov för bekämpning av växtskadegörare som inte finns med i lagstiftningen om skydd för växters sundhet.

Trädgårdsproduktion på friland

  • Holländsk almsjuka

Växthusproduktion

  • Nekrosfläckvirus på balsamin
  • Stinkflyet Nesidiocoris tenuis
  • Papaya ringspot virus
  • Pepinomosaikvirus
  • Potyvirus
  • Tomatmalen Tuta absoluta
  • Trips Thrips setosus
Sidan har senast uppdaterats 15.1.2019