Almsjuka

Almsjukan orsakar stora skador i parkerna i och med att den dödar almar. I Finland skulle risken finnas dessutom att det genetiska arvet hos våra nordliga almar skulle försvinna. Sjukdomen orsakas av svamparna Ophiostoma ulmi och Ophiostoma novo-ulmi. Dessa svampar sprids med hjälp av almsplintborrar (Scolytus multistriatus, S. laevis och Hylurgopinus rufipes). Dessa vektorinsekter förekommer tills vidare inte i Finland, men de närmaste förekomsterna finns redan i Estland, Sverige och i Viborg i Ryssland.

Almsjukan hör inte till karantänskadegörarna, men den får inte förekomma på plantor som saluförs. Ifall sjukdomen skulle påträffas i Finland, estimerar myndigheterna först huruvida det skulle vara möjligt att utrota sjukdomen och fattar därefter beslutet om de eventuella åtgärderna. Gör anmälan till Livsmedelsverket om almar med symptom, för att vi så tidigt som möjligt skulle kunna hitta eventuella smittofall: kasvinterveys@ruokavirasto.fi

 Bild på en trähög.Almsjukan dödar almar. Bild på en trähög. Bilder: Audrius Menkis SLU.
Ladda ner större bild.

Döda träd i en skogsdunge.

Almsjukan dödar almar. Döda träd i en skogsdunge. Bilder: Audrius Menkis SLU. Ladda ner större bild. 

Död trädtopp.

Död trädtopp. Ladda ner större bild.

Värdväxter

  • Alla almarter (Ulmus-släktet)

Utbredning

  • Förekommer i alla EU-länder utom i Finland.

Kännetecken

  • Löven gulnar. Först blir de unga skotten lidande och därefter vissnar toppar och grenar. Svampmycelet täpper till trädets vätskeomlopp. Beroende på tidpunkten då trädet infekteras kan almen dö på en sommar.

Förhindrande av spridning och bekämpning

  • I ett tidigt stadium går det att avlägsna en infekterad gren. Oftast sprider sig svampen dock så snabbt att detta inte är ett effektivt bekämpningssätt. I vanliga fall måste trädet fällas och flisas, eller så måste man avbarka stammen. Almsjukan sprider sig via roten och därför måste sjuka träd avlägsnas med roten och rotkontakten till andra träd måste förhindras genom dikning.
  • Spridning av sjukdomen kan förhindras också med höjande av kunskapsnivån på sjukdomssymptom hos alm och genom att uppmuntra allmänheten att anmäla misstänkta sjuka träd.
Sidan har senast uppdaterats 20.7.2021