Karantänskadegörare

OBS. Skadegörarsidorna uppdateras, eftersom EU:s växskyddslagstiftning ändrades 14.12.2019. Läs mera om bl.a. egenkontroll och ändringarna i bruket av växtpass. 

Karantänskadegörarna är växsjukdomar och skadedjur, som inte får spridas till odlingar och naturen. De vållar avsevärda skador på växtproduktionen och skogsbruket samt naturen. Karantänskadegörarna har definierats i EU:s växtskyddslagstiftning. De flesta karantänskadegörarna förekommer i länder utanför EU och man försöker förhindra deras spridning till EU med importförbud, importkrav och inspektion av växter i samband med införseln. Ifall en karantänskadegörare påträffas i Finland, fattar Livsmedelsverket eller NTM-centralen beslut om utrotningsåtgärder för denna.

Du hittar information om de för Finland väsentligaste karantänskadegörarna på dessa sidor. Välj skadegörare via länken i sidans vänstra kant. I mobilversionen ska du klicka på "hamburger" ikonen ≡ i sidans övre vänstra hörn och därefter ännu på rubriken karantänskadegörare. 

Anmälningsskyldighet

Karantänskadegörare får inte förekomma i växtproduktionen, på växter som marknadsförs eller importeras, och inte heller i naturen. Upptäckta och misstänkta förekomster av karantänskadegörare bör omedelbart anmälas till Livsmedelsverket. Denna skyldighet föreskrivs i lagen. Anmäl skadegörarupptäckter och -misstankar vie e-post till adressen  kasvinterveys@ruokavirasto.fi.

Sidan har senast uppdaterats 2.4.2020