Karantänskadegörare

Karantänskadegörarna är växtsjukdomar och skadedjur, som inte får förekomma i växtproduktionen, pä växter som saluförs eller importeras, skogar, hemträdgårdar eller grönområden. De är skadegörare som vållar avsevärda skador på växtproduktionen, skogsbruket eller miljön. De flesta karantänskadegörarna förekommer i länder utanför EU och man försöker förhindra deras spridning till EU. En del av karantänskadegörarna förekommer redan inom EU och man stävar efter att begränsa deras spridning. Karantänskadegörarna finns definierade i växtskyddslagstiftningen. Ifall en karantänskadegörare påträffas i Finland, fattar Livsmedelsverket eller NTM-centralen beslut om utrotningsåtgärder för denna.

Du hittar information om de för Finland väsentligaste karantänskadegörarna på dessa sidor. Välj skadegörare via länken i sidans vänstra kant. I mobilversionen ska du klicka på meny-ikonen ≡ i sidans övre vänstra hörn och därefter ännu på rubriken karantänskadegörare. 

Anmälningsskyldighet

Om du upptäcker eller misstänker att du upptäckt karantänskadegörare, anmäl detta omedelbart till Livsmedelsverket på adressen kasvinterveys@ruokavirasto.fi. Detta är en skyldighet som föreskrivs i lagen och gäller alla företag och medborgare.

Sidan har senast uppdaterats 23.6.2020