Karantänskadegörare

Karantänskadegörarna är växtsjukdomar och skadedjur, som man försöker hindra från att spridas till Finland. Karantänskadegörarna skulle vålla avsevärda skador på växtproduktionen eller miljön, om de skulle sprida sig hit. Ifall karantänskadegörare påträffas i växtproduktionen, naturen eller på växter till salu, fattar myndigheterna beslut om utrotningsåtgärder för dessa.

Du hittar information om de för Finland väsentligaste karantänskadegörarna på dessa sidor. Välj skadegörare via länken i sidans vänstra kant. I mobilversionen ska du klicka på meny-ikonen ≡ i sidans övre vänstra hörn och därefter ännu på rubriken Karantänskadegörare. 

Alla karantänskadegörarna är listade i växtskyddslagstiftiningen, förordning (EU) 2019/2072 (bilaga II).

Anmälningsskyldighet

Om du upptäcker eller misstänker att du upptäckt en karantänskadegörare, anmäl detta omedelbart till Livsmedelsverket på adressen kasvinterveys@ruokavirasto.fi. Detta är en skyldighet som föreskrivs i lagen och gäller alla företag och medborgare.

Klicka här för att hitta anmälningsblanketten

Sidan har senast uppdaterats 12.2.2021