Praktbaggen Agrilus anxius

Praktbaggen Agrilus anxius är en karantänskadegörare som ska hindras från att sprida sig till omgivningen. Observationer ska omedelbart anmälas till Livsmedelsverket: kasvinterveys@ruokavirasto.fi. Ta vara på skalbaggen du har hittat och lägg den exempelvis i en glasburk.

Praktbaggen Agrilus anxius är den allvarligaste skadegöraren på björkar i Nordamerika. Praktbaggens larver skadar björkens stam genom att gnaga slingrande larvgångar i ytveden. Gångarna stör savflödet i trädet, vilket försvagar trädets tillväxt och kan leda till att trädet dör. Praktbaggens omfattande geografiska förekomst i Nordamerika visar att arten kan anpassa sig till olika klimatförhållanden, vilket gör att den också kan spridas till Europa och Asien.

Värdväxter

 • Björkar (Betula spp.)

Utbredning

 • Amerika: Kanada, USA

Kännetecken

 • Ägg: Färgen varierar från vit till gräddvit. Äggen är ovala och 1,5 mm långa.
 • Larv: Färgen varierar från vit till gräddvit. Huvudet är litet och kroppen består av segment. En fullvuxen larv är 8–20 mm lång.
 • Puppa: I början av förpuppningen är färgen gräddvit och den mörknar småningom och vid kläckningen är den bronsfärgad eller svart.
 • Fullvuxen: Den fullvuxna skalbaggen är mörkt bronsglänsande och smal med stora ögon. Längden är 7–12 mm.

Praktbaggen Agrilus anxius. Ppraktbaggen Agrilus anxius. Foto Whitney Cranshaw.

Skador

 • Grenar vissnar.
 • Glest och färglöst lövverk.
 • I björkens ytved finns slingrande larvgångar som beroende på värdträdslag kan vara mer än en meter långa.
 • Gångarna har platt botten och är fulla med tjockt packad spån.
 • Över larvgångarna växer det ofta ny cellvävnad.
 • Den fullvuxna skalbaggens utgångshål är cirka 2 mm breda och halvmånsformade.
 • Trädet dör

Koivun kuorta on otettu pois ja alla näkyy toukkaköytäviä (suuri kuva).Praktbaggens larvgångar under björkbark.

D-kirjaimen muotoinen ulostuloreikä koivun rungossa (suuri kuva).Ett för praktbaggen Agrilus anxius typiskt D-format utgångshål. 
Bilder: Whitney Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org

Livscykel och spridning

 • Honorna lägger ca 10–­-20 ägg på skadade ställen på trädstammen.
 • Larven kläcks efter cirka två veckor från äggläggningen och gnager larvgångar i ytveden
 • Larven är ljus till färgen och när den vuxit till full storlek är den 8–20 mm lång.
 • Larven söker sig djupare in i trädet för att övervintra.
 • På våren förpuppas den fullvuxna larven och kläcks. På nordliga områden är livscykeln 2-årig. Där fortsätter larven att gnaga larvgångar ännu en sommar och förpuppas på hösten och kläcks följande vår.
 • Fullvuxna praktbaggar förekommer mellan maj och augusti beroende på klimatförhållandena.
 • En fullvuxen praktbagge lever 2–5 veckor och använder björkens löv som näring.

Förhindrande av spridning samt bekämpning

 • Agrilus anxius är enligt växtskyddslagstiftningen en karantänskadegörare. Om en Agrilus anxius-praktbagge påträffas i Finland, bestämmer Livsmedelsverket om bekämpningsåtgärder.
 • För att förhindra spridning av praktbaggen har det fastställts importbegränsningar för björkplantor och björkvirke från länder utanför EU.

 

Sidan har senast uppdaterats 21.7.2021