Långhorningen Anoplophora chinensis

Anoplophora chinensis besläktade art Anoplophora glabripennis ser likadan ut som Anoplophora chinensis. Anoplophora glabripennis har påträffats i Europa i emballage av trä för stenmaterial som importerats från Kina.

Värdväxter

 • Lönn (Acer spp.)
 • Hästkastanj (Aesculus hippocastanum)
 • Al (Alnus spp.)
 • Björk (Betula spp.)
 • Avenbok (Carpinus spp.)
 • Citrusträd (Citrus spp.)
 • Hassel (Corylus spp.)
 • Oxbär (Cotoneaster spp.)
 • Hagtorn (Crataegus spp.)
 • Bok (Fagus spp.)
 • Äppel (Malus spp.)
 • Poppel (Populus spp.)
 • Hägg, körsbär, plommon (Prunus spp.)
 • Päron (Pyrus spp.)
 • Många andra lövträdsslag

Utbredning

 • Europa: Förekomster i norra Italien och i området kring Rom. Enskilda individer har påträffats i flera EU-länder: Kroatien, Frankrike, Tyskland, Schweitz, Turkiet.
 • Asien: Kina, Indonesien, Japan, Sydkorea, Nordkorea, Malaysia, Myanmar, Taiwan, Filippinerna, Vietnam

Kännetecken (vuxen skalbagge)

 • Stor: kroppen är 2,5–3,5 cm lång
 • Svart, glansig med vita prickar
 • Randiga känselspröt som är längre än kroppen

Bilder på Anoplophora glabripennis finns i slutet av sidan.

Anoplora glabripennis kan förväxlas med större timmerman  (Acanthocinus aedilis), som är en inhemsk skalbagge som lever på tall. Större timmermannen går bäst att urskilja från A. glebripennis på basis av färgen. Större timmermannen är gråbrun och A.glabripennis däremot svartvit. 

Större timmermannens längd är 1,3-1,9 cm. Även större timmermannens känselspröt är långa och tvärrandiga. Hanens känselspröt är 2-5 gånger längre än kroppen och honans känselspröt 1,5-2 gånger längre än kroppen. Tilläggsuppgifter om större timmermannen finns på Metlas sidor.

Skador

 • Runda eller avlånga utgångshål (diameter 6–11 mm) för vuxna långhorningar i växtens bas
 • Gnagspån vid roten
 • Äggläggningshål (T-format snitt) vid växtens bas
 • Larvgångar under barken och gnagspån
 • Uttorkning av kvistar
 • Träddöd

Symptom

I Finland förekommer större aspvedbock (Saperda carcharias) i asp som orsakar symptom i trädstammens bas som påminner mycket om de symptom som långhorningen Anoplophora chinensis åstadkommer.

Livscykel och spridning

 • Den vuxna honan lägger ägg under barken vid trädets bas.
 • Larven kläcks i stammen och äter stora gångar i träet. Larven är ljus till färgen och 4,5 cm lång som färdigvuxen.
 • Larven förpuppar sig inne i stammen.
 • När den vuxna långhorningen har kläckts kravlar den sig ut genom ett utgångshål som den gnager.
 • Den vuxna långhorningen använder blad och bark av lövträd som näring.
 • Livscykelns längd är beroende av klimatet. I ett varmt klimat är utvecklingen snabbare än i ett svalt klimat. I tropiska och subtropiska områden utvecklas en generation på ett år.
 • Långhorningen sprider sig från ett land till ett annat främst via plantmaterial.

Förhindrande av spridning samt bekämpning

I plantskolor, plantbutiker och motsvarande ska särskilt plantor av japansk lönn (Acer palmatum) observeras för symptom på långhorningen Anoplophora chinensis.

Anmälningsskyldighet

Om du påträffar eller misstänker att du påträffat den asiatiska långhorningen Anoplophora chinensis, ska du omedelbart informera Livsmedelsverket (kasvinterveys@ruokavirasto.fi) om detta.

Fånga helst långhorningen som du påträffat levande till exempel i en glasburk.

En vuxen långhorning Anoplophora chinensis.

En vuxen långhorning Anoplophora chinensis. Bild: Stephanie van Mourik. Ladda ner en större bild.

Plantan av japansk lönn.

Långhorningn Anoplophora glabripennis sprider sig framför allt med plantor av japansk lönn. Bild: Paula Lilja.
Ladda ner en större bild. 

Större timmerman.Långhorningen Anoplophora glabripennis kan förväxlas med större timmerman, som är en inhemsk art. Bild: Jari Poutanen.
Ladda ner en större bild.

Större timmermannen är gråbrun till färgen.Större timmermannen är gråbrun till färgen. Bild: Jari Poutanen. Ladda ner en större bild. 

Sidan har senast uppdaterats 21.7.2021