Viveln Anthonomus eugenii

Viveln Anthonomus eugenii är en karantänskadegörare som ska hindras från att sprida sig till växtproduktionen. Anmäl ofördröjligen observationer och misstankar till Livsmedelsverket: kasvinterveys@ruokavirasto.fi. Ta vara på viveln du har hittat och lägg den exempelvis i en glasburk.

Anthonomus eugenii är en liten skalbagge som hör till familjen blomvivlar.Viveln är en skadegörare på paprika och aubergine på tropiska och subtropiska områden. Den skadar bladen, knopparna och frukterna. Vivelns förökning och utveckling från ägg till fullvuxen sker veterligen endast på paprika och aubergine. Den fullvuxna skalbaggen kan även använda andra potatisväxter som föda. Viveln orsakar skador också i växthus. I Europa har skadegöraren förekommit i Holland och Italien. I båda länderna har bekämpningsåtgärder vidtagits för att utrota skalbaggen.

Värdväxter

 • Främsta värdväxter
  • Paprika (Capsicum annuum)
  • Flerårig spanskpeppar (Capsicum frutescens)
 • Andra värdväxter
  • Aubergine (Solanum melongena)

Utbredning

 • Amerika: USA, Mellanamerika
 • Europa: Har påträffats i Holland och Italien, utrotningsåtgärder har vidtagits

Kännetecken

 • Ägg: 0,5 mm långt, gult eller vitt.
 • Larv: Gråaktigt gul eller vit, som fullvuxen larv 5 mm lång.
 • Fullvuxen: 3 mm lång, färg från mörkbrun till svart. Kroppen täcks av gul behåring som ljusnar då skalbaggen blir äldre. Snabeln är typisk för en vivel.

Vuxen Anthonomus eugenii -vivel.

Vuxen Anthonomus eugenii -vivel. Bild: 

 

Skador

 • Larverna utnyttjar värdväxternas blomknoppar samt frön och fruktkött som föda. Blad och frukter som är illa angripna gulnar och faller av. Frukterna kan också vara missformade och mogna för tidigt.
 • De fullvuxna vivlarna använder blad, blommor och frukter som föda. Tidiga symtom på angrepp är små hål i frukterna och små runda eller ovala hål (2–5 mm) i bladen.
 • Spåren av vivelangrepp gör det möjligt för svampsjukdomen bladfläcksjuka (Alternaria alternata) att ta sig in i växten, vilket orsakar ytterligare skador på växten.

Livscykel och spridning

 • Anthonomus eugenii har en livscykel som varar 14–30 dygn beroende på temperaturen. Livscykeln är i medeltal 21 dygn och optimal temperatur är 26–28 grader Celsius.
 • Honorna lever 2–3 månader. De lägger ägg, ett och ett, i värdväxtens frukter eller blomknoppar som honan biter små hål i.
 • Larverna förpuppas i sin värdväxt.
 • Vivlarnas spridning på naturlig väg är begränsad.
 • Vivlar sprids från det ena landet till det andra med frukterna tomat och ubergine.

Förhindrande av spridning

 • Viveln Anthonomus eugenii är enligt växtskyddslagstiftningen en karantänskadegörare. Om viveln Anthonomus eugenii påträffas i Finland bestämmer myndigheterna om utrotningsåtgärder.
 • För att förhindra dess spridning har importkrav ställts på värdväxter som införs från länder utanför EU.

 

Sidan har senast uppdaterats 14.5.2020