Koloradoskalbagge

Coloradoskalbaggen (Leptinotarsa decemlineata) är en av de värsta skadegörarna på potatis. Dess larver äter effektivt potatisens löv och stammar. I Finland förekommer koloradoskalbaggen inte permanent och de konstaterade förekomsterna utrotas. 

Koloradonkuoriainen kasvin lehdellä.

Instruktioner för vad du bör göra om hittat eller misstänker att du hittat coloradoskalbaggar

Anmäl dina observationer till Livsmedelsverkets telefon för anmälning av observationer 040 801 4407. Samtal svras på under ämbetstid, säkrast mellan kl. 10-16. Du kan även skicka textmeddelanden eller multimedia- eller WhatsApp -meddelanden med bild till numret. Du kan även anmäla dina misstankar med adressen kasvinterveys@ruokavirasto.fi. Bilder på den misstänkta skalbaggen kan bifogas till e-posten. Inspektören artbestämmer skalbaggen. Läs mera här: Jag misstänker att jag har hittat coloradoskalbaggar - vad bör jag göra (på finska)?

 

Bekämpning av coloradoskalbaggen

Coloradoskalbaggen är en skadegörare som bör bekämpas, därför fattar växtskyddsmyndigheterna beslut om dess bekämpning. Läs mera om bekämpning av coloradoskalbaggen (på finska).

Identifiering av coloradoskalbaggen

Bilder på coloradoskalbaggen

Aikuinen koloradonkuoriainen ulkona (suuri kuva).En vuxen coloradoskalbagge. Bild: Lauri Mäenpää.
Koloradonkuoriaisen toukkia perunanlehdillä (suuri kuva).Coloradoskalbaggens larver.

Koloradonkuoriaisen osittain syömiä perunakasveja (suuri kuva).Skador orsakade av att coloradoskalbaggen ätit på potatisen.

Koloradonkuoriaisen munaryhmä lehden pinnalla (suuri kuva).Coloradoskalbaggens ägg.

Koloradonkuoriaisen koteloita mullassa (suuri kuva).Coloradoskalbaggens puppor.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 9.7.2020