Spinnkvalstret Eotetranychus lewisi

Eotetranychus lewisi är en karantänskadegörare som ska hindras från att sprida sig till produktionsplatser eller omgivningen. Anmäl omedelbart observationer eller misstankar till Livsmedelsverket: kasvinterveys@ruokavirasto.fi

Eotetranychus lewisi är ett litet spinnkvalster. Det orsakar sugskador på många värdväxter, vilket leder till färgförändringar på bladen och i värsta fall till att växten dör. Kvalstren utsöndrar spindelnät på undersidan av bladen och lever i skydd av spindelnätet. En svårt angripen växt är helt täckt av spindelväv. Tidiga symtom är svåra att upptäcka och förväxlas lätt med symtom på att växten lider av näringsbrist. I Finland skulle kvalstret kunna leva i växthus.

Värdväxter

 • Den främsta värdväxten är julstjärna.

Utbredning

 • Asien: Filippinerna, Japan, Taiwan
 • Afrika: Libyen, Sydafrika
 • Amerika: Kanada, USA samt många länder i Mellan- och Sydamerika
 • Europa: Portugal (Madeira)
 • Se utbredningskartan på EPPOs sida

Kännetecken

 • På grund av den ringa storleken är kvalstrens alla utvecklingsstadier svåra att upptäcka.
 • Ägg: Färgen är från ljus till orange.
 • Fullvuxen: Oval, honan är från ljus till svagt grönaktig, blir med tiden gul. Hanarna är mindre och är senapsgula.

Skador

 • Kvalstren lever främst på undersidan av bladen. Vid lindriga angrepp trivs de i omedelbar närhet av bladets huvudnerver, men med ökande mängd kvalster blir bladets hela undersida täckt av kvalster.
 • Tidiga symtom är svåra att upptäcka, för skadorna är till en början mycket obetydliga.
 • Där kvalstren har ätit efterlämnar de svagt synliga ljusgulaktiga fläckar på bladen. Skadorna påminner om näringsbrist.
 • Med ökande mängd kvalster förlorar de översta bladen sin färg och blir ljusa och kvalstrens sekret täcker bladens undersida.
 • Till slut faller bladen av den angripna växten och i värsta fall dör växten.
Sidan har senast uppdaterats 14.5.2020