Epitrix -jordlopporna

Epitrix -jordlopporna är skalbaggar som skadar potatis. De förekommer allmänt i Nord-Amerika. I Europa har Epitrix-jordloppor påträffats i Spanien och Portugal. 

Värdväxter 

 • Potatis, tomat, paprika

Utbredning

 • Nordamerika
 • I Europa Spanien och Portugal

Kännetecken

 • Fullvuxen: svart liten skalbagge (längd 1,5–2 mm).
 • De fullvuxna jordlopporna hoppar omkring bland växtligheten.
 • Larv: 5 mm lång, ljus med brunt huvud. 

Skador 

 • De fullvuxna skalbaggarna äter hål i potatisbladen.
 • Larverna gräver gångar i potatisknölarna. 
 • På knölens yta vid en larvgång bildas insnörningar.
 • Larverna kan gnaga gångar genom hela potatisen.

Vuxen Epitrix-jordloppa (en stor bild).

Vuxen Epitrix-jordloppa. Bild: Jean-François Germain, Plant Health Laboratory, Montpellier (FR).

Skador orsakade av Epitrix-jordloppa på potatisknöl (en stor bild).

Skador orsakade av Epitrix-jordloppa på potatisknöl. Bild: Jean-François Germain, Plant Health Laboratory, Montpellier (FR).

Svarta skador orsakade av Epitrix-jordloppa i potatisknöl (en stor bild).Skador orsakade av Epitrix-jordloppa i potatisknöl. Bild: Agriculture Canada, Ottawa (CA).

Livscykel 

 • De fullvuxna skalbaggarna övervintrar i jorden eller i potatislagret.
 • Jordlopporna lägger ägg i jorden nära värdväxtens rötter.
 • Larverna gnager på knölarna och rötterna. Under en växtsäsong kan det förekomma flera generationer av jordloppor.

Spridning 

 • Med utsäde samt korta sträckor i jorden.
 • Via jordmaterial.

Förhindrande av spridning samt bekämpning

 • Användning av rent utsäde.
 • Inga kemiska bekämpningsmetoder är kända.

 

Sidan har senast uppdaterats 30.4.2020