Flugan Bactrocera dorsalis

Flugan Bactrocera dorsalis är en karantänskadegörare, som inte får tillåtas sprida sig till växtproduktionen. Oservationer och misstankar om förekomst ska anmälas till Livsmedelsverket: kasvinterveys@ruokavirasto.fi.

Flugan B. dorsalis orsakar skador på många olika fruktslag. Följden av flugans stygn är att frukten börjar ruttna. Flugan sprider sig lätt till nya områden. Den trivs i tropiskt klimat, och klarar sig inte i temperaturer som går under + 2 grader celsius.

Värdväxter

 • B. dorsalis -fruktflugans huvudsakliga värdväxter är äpple, päron, persika, mango och guava.
 • Övriga värdväxter är till exempel banan, apelsin och tomat.

Ubredning

 • B. dorsalis -fruktflugan förekommer i Afrika samt Syd- och Sydostasien.

Kännetecken

 • Den vuxna flugan är cirka en centimeter lång.
 • På ryggsidan av flugans kropp finns det ett svart T-liknande tecken på gul botten.
 • Flugans ägg är cirka en millimeter långa och under 0,5 millimeter breda. Till färgen är äggen gulaktigt vita.
 • Larverna är cirka 10 millimeter långa och cirka två millimeter tjocka. Till färgen är larverna vita.

Vuxna B. dorsalis.

Vuxna B. dorsalis. Bild: Marcel Silvius / EPPO Global Database


En larv av B. dorsalis på ytan av en frukt.

En larv av B. dorsalis på ytan av en frukt. Bild: Paride Missio, Swiss Federal Plant Protection Service SPPS / EPPO Global Database

Skadebild

 • Stickspår på fruktens yta, som orsakas av att honan lägger ägg, är typiska symptom på skador. Frukten kan även alstra sockerhaltig vätska, som hårdnar runt stynghålet.
 • Stynget kan orsaka nekros i frukten med början i styngstället, och som slutligen resulterar i att hela frukten ruttnar.

Livscykel och spridning

 • Honan lägger ägg in i frukten med hjälp av sitt gaddliknande äggläggnigsrör eller ovipositor.
 • Ur äggen kläcks det efter 1-3 dagar larver, vilka äter innanför frukten.
 • Larverna förpuppar sig i jorden under värdväxten och de fullvuxna flugorna kläcks inom 1-2 veckor.
 • Flugans livslängd är cirka 1-3 månader.
 • B. dorsalis sprider sig genom att vuxna flugor flyger till nya områden och via transport av Frukt som innehåller fluglarver eller ägg.

Förhindrande av spridning

 • B. dorsalis -fruktflugan är enligt växtskyddslagstiftningen en karantänskadegörare. Den får inte förekomma i växtproduktionen och inte heller på växter som saluförs eller importeras.
 • För växter som saluförs eller importeras finns det i lagstiftningen krav, med vilka spridningen av flugan B. dorsalis försöker förhindras.
 • Ifall flugan B. dorsalis påträffas i Finland, bestämmer myndigheterna om utrotningsåtgärder.
Sidan har senast uppdaterats 21.7.2021