Grapholita inopinata -vecklaren

Grapholita inopinata - vecklaren är en karantänskadegörare. År 2019 påträffades en vuxen vecklare i en fjärilsentusiasts fälla i Esbo. Fyndet är det första inom EU:s område och åtminstone än så länge den enda observationen i Finland. År 2021 utreds artens utbredning med hjälp av feromonfällor.

Skadorna som Grapholita inopinata orsakar påminner om skadorna som äppelvecklaren orsakar. Larven äter en gång som sträcker sig ända in till fröhuset och använder fröna som föda. Grapholita inopinata är en betydande skadegörare i de östra delarna av Ryssland och i norra Kina. Dess betydelse som växtskadegörare i Finland vet vi ännu inget om.

Aktuellt

Värdväxter

 • Huvudvärdväxter är äppel (Malus domestica, M. baccata, M. prunifolia)
 • Andra värdväxter är päron (Pyrus communis, P. pyrifolia) och kvitten (Cydonia oblonga)

Utbredning

 • Kina, Japan
 • Ryssland Fjärran Östern, Östsibirien
 • Finland: än så länge har endast ett exemplar observerats, utbredningen utreds

Kännetecken

 • Larv: Ljusröd, röda ränder.
 • Vuxen: En liten fjäril, längd ca 1 cm. Färgsättning brunglansig. Kan inte åtskiljas från andra arter med likadant utseende, exempelvis den i Finland allmänna mindre nyponvecklaren.
  • Se bilder på en vuxen Grapholita inopinata på webbplatsen Boldsystems

Grapholita_hedelma_pieni.jpgSkador på frukt orsakade av Grapholita inopinata.

Grapholita_toukka_pieni.jpgLarv av Grapholita inopinata.

Grapholita_toukka_2_pieni.jpgLarv av Grapholita inopinata i en frukt
Foto: Evgeny Akulov / EPPO Global Database

Skador

 • Larven gräver gångar i frukten och äter fröna
 • Påminner om skadorna som äppelvecklaren orsakar.

Livscykel och spridning

 • Grapholita inopinata övervintrar som puppa i sprickor i trädens bark, på markan och i lövbädden under snön.
 • De vuxna vecklarna kläcks under senvåren och försommaren.
 • I Ryssland infaller vecklarens äggläggningstid i juli. Honorna lägger sina ägg på bladens undersida och på ytan till frukterna.
 • Larverna kläcks inom cirka en vecka och gräver in sig i frukterna där de äter fruktens inre och fröna. I allmänhet utvecklas en larv inuti frukten.
 • Larvernas utveckling tar vanligen 6-8 veckor.
 • Då larven är beredd att förpuppas, lämnar den frukten och söker sig till sin övervintringsplats.
 • I Asien i vecklarens nordliga utbredningsområden förekommer en generation under sommaren, i sydligare områden utvecklas larverna snabbare och där förekommer två generationer (maj-juni och augusti-september)
 • Lokalt sprider sig vecklaren genom att flyga. I den internationella handeln hänför sig den största spridningsrisken till frukter. Spridning via plantor är också möjlig, särskilt om de åtföljs av frukter och jord.
 • Från länder utanför EU får inte införas frukter eller plantor utan ett av myndigheten i ursprungslandet beviljat växtsundhetscertifikat. Äppelträdsplantor får inte alls införas. På så sätt hindras Grapholita inopinata och många andra karantänskadegörare från att sprida sig.

Källor

Sidan har senast uppdaterats 26.5.2021