Koloradoskalbagge

Koloradoskalbaggen (Leptinotarsa decemlineata) är en av de värsta skadegörarna på potatis. Dess larver äter effektivt potatisens löv och stammar. I Finland förekommer koloradoskalbaggen inte permanent och de konstaterade förekomsterna utrotas. 

Instruktioner för vad du bör göra om hittat eller misstänker att du hittat coloradoskalbaggar

Anmäl dina observationer till Livsmedelsverkets telefon för anmälning av observationer 040 801 4407. Samtal svras på under ämbetstid, säkrast mellan kl. 10-16. Du kan även skicka textmeddelanden eller multimedia- eller WhatsApp -meddelanden med bild till numret. Du kan även anmäla dina misstankar med adressen kasvinterveys@ruokavirasto.fi. Bilder på den misstänkta skalbaggen kan bifogas till e-posten. Inspektören artbestämmer skalbaggen. Läs mera här: Jag misstänker att jag har hittat koloradoskalbaggar - vad bör jag göra (på finska)?

Bekämpning av koloradoskalbaggen

Koloradoskalbaggen är en skadegörare som bör bekämpas, därför fattar växtskyddsmyndigheterna beslut om dess bekämpning. Läs mera om bekämpning av coloradoskalbaggen (på finska).

Identifiering av koloradoskalbaggen

 Koloradoskalbaggen kan förväxlas med ofarliga strimlus. Se bilder här.

Bilder på koloradoskalbaggen

Aikuinen koloradonkuoriainen ulkona (suuri kuva).En vuxen koloradoskalbagge. Bild: Lauri Mäenpää.
Koloradonkuoriaisen toukkia perunanlehdillä (suuri kuva).Koloradoskalbaggens larver.

Koloradonkuoriaisen osittain syömiä perunakasveja (suuri kuva).Skador orsakade av att koloradoskalbaggen ätit på potatisen.

Koloradonkuoriaisen munaryhmä lehden pinnalla (suuri kuva).Koloradoskalbaggens ägg.

Koloradonkuoriaisen koteloita mullassa (suuri kuva).Koloradoskalbaggens puppor.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 12.1.2021