Koloradoskalbagge

Koloradoskalbaggen (Leptinotarsa decemlineata) är en karantänskadegörare som ska hindras från att sprida sig till potatisproduktionen. Anmäl dina observationer omedelbart till Livsmedelsverket: kasvinterveys@ruokavirasto.fi. Ta vara på skalbaggen du har hittat, helst levande, och lägg den exempelvis i en glasburk.

Koloradoskalbaggen är en skalbagge som kommer från Nordamerika, men den är numera också vanlig i Europa. Dess viktigaste värdväxt är potatis. Koloradoskalbaggen är en allvarlig skadegörare för jordbruket, eftersom larverna snabbt äter av potatisblasten så att bara bladskaften blir kvar. Det finns risk att koloradoskalbaggen ska spridas till Finland från sydost, då skalbaggarna kan följa med luftströmmar till Finland.

Värdväxter

 • Den främsta värdväxten är potatis
 • Andra värdväxter är exempelvis tomat, äggplanta och vilda potatisväxter såsom nattskatta och besksöta.

Utbredning

 • Asien: Kina, Mellanöstern, Centralasien
 • Amerika: USA, Kanada, Mexiko, Kuba, Guatemala
 • Europa: Har stor spridning i Mellan- och Sydeuropa 
 • Finland: Har förekommit vissa år. Utrotningsåtgärder har vidtagits.

Aikuinen koloradonkuoriainen ulkona (suuri kuva).En vuxen koloradoskallbagge. Foto: Lauri Mäenpää.

Se mera foto här.

Kännetecken

 • Ägg: De 1,2 mm långa gul-orangefärgade äggen finns i täta grupper på undersidan av bladen.
 • Larv: De nykläckta larverna är cirka 1–2 mm långa och ganska mörka. Då larverna växer blir den välvda ryggen orangeröd. Huvudet är svart och på vardera sidan har larven två rader med svarta prickar.
 • Puppa: Finns under markytan vid roten av värdväxten. Puppan är ganska oval, orange och drygt en centimeter lång.
 • Fullvuxen: Cirka en centimeter lång. På den gula ryggen har den tio svarta längsgående ränder. Framryggen är orange med svarta prickar.

Skador

 • Både fullvuxna skalbaggar och larver äter av värdväxtens blad.
 • Den största skadan orsakar larverna, som vid massiv förekomst äter blasten bar så att endast bladskaften blir kvar. Fläckar där larver har ätit blast kan lätt upptäckas på åkern.
 • Skörden minskar betydligt då blasten blir uppäten.
 • Fullvuxna skalbaggar och larver smutsar ned blasten med sin mörka avföring.

Livscykel och spridning

 • Efter parningen lägger honan ägg i flera veckors tid i grupper med 10–30 ägg på undersidan av bladen.
 • Beroende på temperaturen kläcks äggen till larver efter 4–12 veckor.
 • Efter kläckningen hålls larverna i grupper, de växer snabbt och äter mycket.
 • Beroende på temperaturen växer en larv till full storlek på 2–4 veckor. Sedan gräver den ned sig i marken för att förpuppa sig nära markytan.
 • Puppstadiet varar 10–20 dygn. Därefter kommer den kläckta fullvuxna skalbaggen upp ur jorden till värdväxten.
 • Hög temperatur gör utvecklingen snabbare.
 • Den nya fullvuxna skalbaggen äter potatisblad och gräver sedan ned sig i marken för att övervintra. Det här sker tidigt på hösten. 
 • Följande vår, då markens temperatur har stigit tillräckligt, gräver sig den fullvuxna skalbaggen upp till markytan, äter och börjar para sig.
 • Koloradoskalbaggen sprids naturligt med vinden. Den sprids också med virke, transportmedel och utländska växter.

 

Sidan har senast uppdaterats 12.1.2021