Minerarflugan Liriomyza sativae

Minerarflugan Liriomyza sativae är en karantänskadegörare som ska hindras från att sprida sig till växtproduktionen. Anmäl ofördröjligen observationer eller misstankar till Livsmedelsverket: kasvinterveys@ruokavirasto.fi.

Minerarflugan Liriomyza sativae är ett par millimeter lång och är en skadegörare på många prydnads- och grönsaksväxter. Minerarflugan skadar värdväxternas blad i synnerhet i larvstadiet genom att göra larvgångar, alltså minor, i bladen. Minorna försvagar värdväxten och förstör prydnadsväxternas utseende. Minerarflugorna sprids från det ena växthuset till det andra med värdväxter och de förökar sig snabbt under gynnsamma förhållanden. Minerarflugor av släktet Liriomyza känns igen på en gul fläck på ryggen. Noggrannare artbestämning kräver laboratorieundersökning. I Finland skulle minerarflugan L. sativae kunna leva endast i växthus.

Värdväxter

 • De främsta värdväxterna är pumpa, tomat och potatis.
 • Andra värdväxter är exempelvis många grönsaker och örtartade prydnadsväxter.

Utbredning

 • Asien: Vidsträckt förekomst i Asien
 • Afrika: Egypten, Kamerun, Kenya, Nigeria, Sudan, Zimbabwe
 • Amerika: Nord-, Syd- och Mellanamerika

Kännetecken

 • Ägg: Ljusa och en aning genomskinliga. Kan inte ses med blotta ögat.
 • Larv: Efter att larven kläckts är den färglös och blir fullvuxen när den blir gulorange. En fullvuxen larv är cirka 3 mm lång.
 • Puppa: Oval. Först blekt gulorange, mörknar till guldbrun.
 • Fullvuxen: Ryggen är svart med en gul fläck. Huvudet är gult. Flugan är 1,3–2,3 mm lång.

Vuxen minerarfluga.Vuxen minerarfluga. Bild: Pest and Diseases Image Library, Bugwood.org

Skador

 • De fullvuxna minerarflugorna gör sugskador och äggläggningsskador på blad och bladskaft. Skadorna syns som små hål i bladen.
 • Larverna lever inne i bladen där de gör minor, alltså larvgångar. Minorna är vita, serpentinformigt slingrande och oregelbundna till formen.
 • Först är minorna små och späda men blir större när larven växer.
 • Larvens lämningar bildar tydligt urskiljbara svarta streck i början eller slutet av minan.
 • Flugan Liriomyza sativae kan också sprida virussjukdomar till växten via sug- och äggläggningsskadorna.

Liriomyza_sativae_vioitus2_pieni.jpgSkador av Liriomyza sativae på bladen av böna (Phaseolus vulgaris). Bild: Whitney Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org

Skador av Liriomyza sativae på ärt pod (Pisum sativum).Skador av Liriomyza sativae på ärt pod (Pisum sativum). Bild: Whitney Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org

Livscykel och spridning

 • Honan lägger i allmänhet 30–40 ägg per dag, men antalet varierar beroende på värdväxt och temperatur.
 • Honan suger näring ur växternas blad.
 • Larverna kläcks 2–5 dagar efter äggläggningen.
 • Larvstadiets längd varierar beroende på temperaturen. I allmänhet varar det 4–7 dagar.
 • Larven förpuppas på värdväxtens blad och fäller sig ned på växtunderlaget för att utvecklas.
 • De fullvuxna minerarflugorna kläcks efter 7–14 dagar.
 • De fullvuxna flugorna kan flyga korta sträckor men är inte särskilt aktiva flygare.
 • Spridning över långa sträckor sker via angripna värdväxter.

Förhindrande av spridning

 • Minerarflugan Liriomyza sativae är enligt växtskyddslagstiftningen en karantänskadegörare. Den får inte förekomma i odlingar eller på växter som saluförs eller importeras.
 • Växter som saluförs och importeras måste uppfylla lagstiftningens krav.
 • Om minerarflugorna L. sativae påträffas i Finland bestämmer myndigheterna om utrotningsåtgärder.

 

Sidan har senast uppdaterats 27.4.2020