Mörk ringröta

Mörk ringröta är en karantänskadegörare, som inte får spridas till potatisproduktionen. Observationer och misstänkta symptom ska omedelbart anmälas till Livsmedelsverket: kasvinterveys@ruokavirasto.fi.

Mörk ringröta är en växtsjukdom som orsakas av bakterien Ralstonia solanacearum, och som förstör potatisknölar. Speciellt i varmt klimat är sjukdomen en betydande och effektivt spridande växtsjukdom. I Finland har sjukdomen inte påträffats, men risken finns att den kan spridas hit med importerad potatis. Symptomen syns tydligast på vårvintern i halverade knölar då ledkärlsringen har blivit brun. Sjukdomen sprids i bevattningsvattnet och latent med infekterade knölar.

Utöver potatis smittar olika raser av Ralstonia solanacearum -bakterien många andra växtarter, speciellt i de varmare områdena på jordklotet. I Förenta Staterna förekommer till exempel en bakterieras, som infekterar pelargoner och denna ras har även påträffats i Europa.

Värdväxter

 • För ras 3 är de huvudskaliga värdväxterna potatis och tomat.
 • Övriga värdväxter för andra raser är till exempel pelargon, paprika, aubergine (äggplanta) och banan.

Utbredning

 • Asien, Afrika: vida spridd.
 • Amerika: vida spridd speciellt i Syd- och Mellan-Amerika.
 • Europa: förekommer i flera länder i Syd- och Centraleuropa.

Symptom

 • Symptom på potatisblast
  • De första symptomen är slokande av bald- och skottspetsar dagtid.
  • När sjukdomen fortskrider blir ledkärlen mörka vid basen och plantbasen blir brunrandig och bladen blir rödbruna i tonen.
  • Ljust bakterislem sipprar ut från ledkärlen vid tvärsnitt.
 • Symptom i potatisknölen
  • Symptomen går bäst att urskilja i kluvna knölar på vårvintern.
  • Ledkärlen är först ljusbruna och det sipprar ut ljust bakterislem.
  • Då sjukdomen fortskrider kan ledkärlsringen börja ruttna och upplösas. Även mörkkantade ihåligheter börjar utvecklas i knölen. Ljust bakterislem pressas ut från groddarna och naveländan till knölens yta.
  • I svalt klimat är symptomen lindriga i knölarna.
 • Symptom på tomatblast
  • Bladen vissnar under dagarna.
  • När förhållandena är gynnsamma för bakterien vissnar hela växten. I mindre gynnsamma förhållanden utvecklas sjukdomen moderatare.
  • En infekterad växt kan förbli liten och ha rikligt med senare utvecklade sekundära rötter på stjälken. Ledkärlen är brunfärgade och från stjälkens tvärsnittyta sipprar det ljust bakterislem.
 • Symptomen hos pelargon
  • Vissnande och gulnande av de nedersta bladen. Symptomen utvecklas vidare mot de övre bladen.
  • Bakterieslem utsöndras från en kapad växts snittyta.
  • Växten ruttnar och dör.

Nuutuneita perunanvarsia (suuri kuva).Symptom av mörk ringröta i ett potatisbestånd. 
Bild: Dr. Ravelomanantsoa, SH Plant pathology laboratory, DRA, CENRADERU/FOFIFA, Antananarivo (MG), EPPO

Tummarengasmädän aiheuttamaa pienikokoisuutta tomaattikasvustossa (suuri kuva).Syptom av bakterien R. solanacearum i ett tomatbestånd.
Bild: Don Ferrin, Louisiana State University Agricultural Center, Bugwood.org

Livscykel och spridning

 • Bakterien tränger in i värdväxten från jorden antingen via ett skadat rotsystem, sårigheter på stammen eller via klyvöppningar.
 • Temperaturer på över 20 grader celsius påskyndar att bakterien sprider sig från rotsystemet till skottet. Hög luftfuktighet och våta förhållanden befrämjar också sjukdomens utveckling.
 • Förhållanden som är ogynnsamma för sjukdomen resulterar i en måttlig eller symptomfri infektion.
 • I växten förökar sig bakterien i kärlvävnaderna.
 • Bakterien sprider sig med hjälp av infekterade knölar och infekterad jord. Eftersom smittan kan förekomma latent i knölarna, kan det vara svårt att upptäcka infekterade områden.
 • Oftast sprids sjukdomen till odlingar med infekterad utsädespotatis eller med infekterat plantmaterial.
 • Övriga smittvägar är bevattnings- och avrinningsvatten samt alla redskap och föremål som har varit i kontakt med infekterad potatis.
 • Bakterien som spridit sig till jorden behåller sin smittsamhet i flera år.
 • Sjukdomen kvarstår även i vilda värdväxter. Nattskatta och besksöta, vilka växer på stränder och förekommer även i Finland, kan sprida bakterien till vattnet, varifrån den sprider sig vidare.

Förhindrande av spridningen

 • Mörk ringröta är en karantänskadegörare enligt växtskyddslagstiftningen. Om den påträffas i Finland, beslutar Livsmedelsverket eller NTM-centralen om bekämpningsåtgärder.
 • Som bekämpningsåtgärder gäller förstörande av infekterade bestånd och knölar, odlingsbegränsningar, bruk av certifierat utsäde och god odlingshygien.

 

Sidan har senast uppdaterats 29.7.2020