Palmtrips

Palmtrips (Thrips palmi) är en karantänskadegörare som ska hindras från att sprida sig till växtproduktionen. Anmäl ofördröjligen observationer eller misstankar till Livsmedelsverket: kasvinterveys@ruokavirasto.fi.

Palmtrips orsakar sugskador på många prydnads- och grönsaksväxter och sprider samtidigt växtvirus. Sugskadorna är silver- eller bronsfärgade och de skadade växtdelarna är missbildade. Till Finland har palmtrips kommit några gånger med snittorkidéer. Arten kommer ursprungligen från sydöstra Asien och skulle kunna leva i växthus i Finland.

Värdväxter

 • Grönsaker såsom paprika, melon, gurka och äggplanta
 • Prydnadsväxter med örtstam

Utbredning

 • Europa: förekommer inte, observationer på växter som importerats från länder utanför EU.
 • Asien: vida spridd
 • Amerika: vidsträckt förekomst i Mellan- och Sydamerika

Kännetecken

 • Liten (längd ca 1,5 mm), genomskinlig och gulaktig
 • Kan med blotta ögat inte skiljas från andra trips.

Palmtrips på bladen (en stor bild).Palmtrips.

Bild: Merle Shepard, Gerald R.Carner, and P.A.C Ooi, Insects and their Natural Enemies Associated with Vegetables and Soybean in Southeast Asia, Bugwood.org

Skador

 • Larver och fullvuxna trips skadar växterna genom att suga vätska ur deras blad, frukter och blommor.
 • På bladen är sugspåren av palmtrips silver- eller bronsfärgade, och de förekommer speciellt intill den mellersta bladnerven.
 • Palmtripsen sprider sig snabbt över hela växten.
 • Då det finns mycket trips är bladen silver- eller bronsfärgade, bladtillväxten avtar, skotten dör och frukterna har ärr och missbildningar.
 • Trips kan hittas på vilken del av växten som helst.
 • Palmtrips sprider växtvirus.

Skador av palmtrips på en äggplanta.

Skador av palmtrips på en äggplanta. Bild: J. Guyot, INRA, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe (FR), EPPO.

Livscykel och spridning

 • De fullvuxna tripsen kläcks ur puppor i jorden och klättrar upp till värdväxtens blad eller blomma där de lägger ägg.
 • Lägger ägg på värdväxtens blad och blommor.
 • Larverna och de fullvuxna tripsen suger näring ur värdväxten.
 • Larverna förpuppas i jorden eller i växtunderlaget.
 • Palmtripsen trivs bäst i värme, 25–30 grader Celsius. Under dessa optimala förhållanden varar livscykeln cirka 17 dygn.
 • Kan inte övervintra på friland i Finland.
 • Palmtrips sprids via plantmaterial.

Förhindrande av spridning samt bekämpning

 • Användning av rent plantmaterial
 • För växter som importeras från länder utanför EU finns vissa krav, som är avsedda att förhindra spridning av palmtrips till EU-området.
 • Växter som importeras från länder utanför EU granskas vid införseln i landet.

 

Sidan har senast uppdaterats 30.4.2020