Scirtothrips dorsalis -trips

Scirtothrips dorsalis -trips är en karantänskadegörare som ska hindras från att sprida sig till växtproduktionen. Anmäl ofördröjligen observationer och misstankar till Livsmedelsverket: kasvinterveys@ruokavirasto.fi.

Scirtothrips-trips är allvarliga skadegörare på odlingsväxter av ekonomisk betydelse. En art som utgör ett hot med tanke på Europa är exempelvis Scirtothrips dorsalis som har många värdväxter. I Finland skulle de här tripsen kunna leva i växthus. 

Värdväxter

 • De främsta värdväxterna är paprika och tebuske.
 • Andra värdväxter är exempelvis citrusträd, jordgubbe, vinranka, sojaböna och mango.

Utbredning

 • Asien: Vida spridd.
 • Afrika: Elfenbenskusten, Kenya, Uganda
 • Amerika: USA, Sydamerika, Karibien.
 • Europa: England, Spanien

Kännetecken

 • Ägg: De njurformade och gräddvita äggen kan inte ses med blotta ögat.
 • Larv: Tripsen har två larvstadier.
 • Fullvuxen: Liten, cirka 1,2 mm lång, ljusgul. Vingarna är smala med fransig kant och mörka till färgen.


Scirtothrips dorsalis pieni.jpgEn Scirtotrips dorsalis -trips. Foto: Andrew Derksen, USDA-APHIS, Bugwood.org

Skador

 • Trips skadar växter både som larv och som fullvuxen. De äter speciellt av unga växande växtdelar och frukter.
 • Larverna och de fullvuxna samlas speciellt i närheten av bladens mittnerv.
 • På grund av sugskador:
  • Växtdelens färg blir silverglänsande, brun eller svart.
  • Bladen vrider sig, de blir mindre i storlek och blir gamla i förtid.
  • På bladen och frukterna syns bruna lämningar av larverna.
  • Frukterna får ärrbildning.
 • Riklig förekomst på värdväxterna leder till att bladen och knopparna blir sköra, vilket får bladen att falla av med stor skördeförlust som följd.
 • Trips fungerar veterligen som vektor för sju olika virus.

Livscykel och spridning

 • De mikroskopiskt små äggen läggs på värdväxtens blad.
 • Beroende på temperaturen kläcks larverna 2–7 dygn efter äggläggningen.
 • De aktiva larvstadierna varar 8–10 dygn före förpuppningen.
 • Tripsen förpuppas på värdväxtens blad, i bladveck, bland nedfallna blad eller i blommornas foderblad.
 • Tripsens puppstadium varar 2–3 dygn.
 • En nykläckt fullvuxen rör sig snabbt och är liten, mindre än 2 mm lång.
 • Livscykelns snabbhet påverkas av värdväxt, temperatur och fuktighet. Livscykeln är snabb i varmt och torrt klimat.
 • Den naturliga spridningen är lokal. Internationellt sprids trips via plantmaterial.

Förhindrande av spridning samt bekämpning

 • Scirtothrips dorsalis -trips är enligt växtskyddslagstiftningen en karantänskadegörare. Om trips påträffas i Finland bestämmer myndigheterna om utrotningsåtgärder.
 • För värdväxterna finns importkrav vid import från länder utanför EU.

 

Sidan har senast uppdaterats 14.5.2020