Smaragdgrön asksmalpraktbagge (Agrilus planipennis)

Värdväxter

 • Askar (Fraxinus spp.)
 • Japansk valnöt (Juglans ailantifolia)
 • Manchurisk valnöt (Juglans mandshurica)
 • Almarten Ulmus davidiana (inkl. japansk alm)
 • Japansk vingnöt (Pterocarya rhoifolia)

Utbredning

 • Kanada, USA
 • Kina, Japan, Sydkorea, Nordkorea, Ryssland, Mongoliet, Taiwan
 • De närmaste observationerna av skadegöraren är från Moskvaområdet

Kännetecken

Den fullvuxna skalbaggen är 8,5–14,0 mm lång och 3,1–3,4 mm bred. Kroppen är smal, ryggsidan platt och buksidan välvd. Den fullvuxna skalbaggen är metalliskt grön.

En vuxen asksmalpraktbagge (en större bild).En vuxen asksmalpraktbagge. Foto: Daniel A. Herms.

Skador

 • Larverna orsakar skada genom att äta omfattande larvgångar under trädens bark
 • Barken spricker
 • Bladen gulnar och blir bruna
 • Grenar dör
 • Nya skott vid stammens nedre del
 • Hål i stammen där fullvuxna skalbaggar har kommit ut

Larvgånger under trädens bark.

Larvgångar under trädens bark. Bild: Eduard Jendek (EPPO).

Hål i stammen där fullfuxna skalbaggar har kommit ut.Hål i stammen där fullvuxna skalbaggar har kommit ut. Bild: Eduard Jendek (EPPO).

Livscykel och spridning

 • Honan lägger ägg, ett och ett, i skrymslen i barken.
 • Larverna gräver sig in under barken och utvecklas inne i stammen där de bildar slingrande larvgångar.
 • Förpuppar sig inne i stammen.
 • Den fullvuxna skalbaggen kommer ut ur stammen genom ett D-format hål.
 • Sprids via träemballage och plantor.

Förhindrande av spridning samt bekämpning

Träemballage och plantor av värdväxter ska granskas med tanke på eventuell förekomst av smaragdgrön asksmalpraktbagge.

Sidan har senast uppdaterats 27.4.2020