Smaragdgrön asksmalpraktbagge (Agrilus planipennis)

Den smaragdgöna asksmalpraktbaggen (Agrilus planipennis) är en betydande skadegörare på ask och i växtskyddslagstiftningen är den kategoriserad som en karantänskadegörare. Dess larver dödar träd genom att äta vidstäckta gångar under barken. Denna ursprungligen ostasiatiska art har spridits till västra delen av Ryssland och Ukraina och man befarar, att den kommer att spridas ytterligare till EU-området. 

Aktuellt

Smaragdgröna asksmalpraktbaggen upptäcktes år 2020 i St Petersburg, dit den troligen spred sig med hjälp av trafik, trävaror eller trädplantor. Spridning till Finland är möjlig på liknande sätt transporterad eller genom naturlig spridning. Livsmedelsverket kartlägger förekomsten av smaragdgrön asksmalpraktbagge med fällor och okulära inspektioner på sydkusten och i Sydöstra Finland. För att förhindra att smaragdgröna asksmalpraktbaggen eller övriga karantänskadegörare skulle sprida sig från Ryssland får man inte importera trävaror eller växter utan ett av myndightererna utfärdat sundhetscertifikat.

Värdväxter

 • Askar (Fraxinus spp.)
 • Japansk valnöt (Juglans ailantifolia)
 • Manchurisk valnöt (Juglans mandshurica)
 • Almarten Ulmus davidiana (inkl. japansk alm)
 • Japansk vingnöt (Pterocarya rhoifolia)

Utbredning

 • Kanada, USA
 • Kina, Japan, Sydkorea, Nordkorea, Ryssland, Mongoliet, Taiwan
 • De närmaste observationerna av skadegöraren är från St Petersburgsområdet

Kännetecken

 • Den fullvuxna skalbaggen är 8,5–14,0 mm lång och 3,1–3,4 mm bred.
 • Kroppen är smal, ryggsidan platt och buksidan välvd.
 • Storögd.
 • Den fullvuxna skalbaggen är metalliskt grön.
 • Larven är gräddvit, platt, bred och segmenterad.

En vuxen asksmalpraktbagge (en större bild).

En vuxen smaragdgrön asksmalpraktbagge.

Agrilus_toukka_pieni.jpg

Smaragdgröna asksmalpraktbaggens larv och larvspån. 

Bilder: Daniel A. Herms, The Ohio State University / EPPO.

Mera bilder finns på EPPOs webbplats.

Skador

 • Larverna orsakar skada genom att äta omfattande bandpastaliknande larvgångar under trädens bark. Fint ljusbrunt gnagspån packar sig i gångarna.
 • Såvitt man vet skadar inte de besläktade arterna av smalpraktbagge i Finland inte asken, så om larvgångar som är typiska för smaragdgrön asksmalpraktbagge upptäcks på askar, finns det anledning att misstänka smaragdgrön asksmalpraktbagge.
 • Barken spricker
 • Bladen gulnar och blir bruna
 • Grenar dör
 • Skottbildning vid stammens nedre del
 • Utgångshål i stammen:  D-formade, 3-4 mm breda

Larvgånger under trädens bark.

Larvgångar under trädens bark. Bild: Eduard Jendek (EPPO).

Hål i stammen där fullfuxna skalbaggar har kommit ut.Smaragdgröna asksmalpraktbaggens D-formade utgångshål. Obs! hålen är endast 3-4 mm breda. Bild: Eduard Jendek (EPPO).

Livscykel och spridning

 • Honan lägger ägg, ett och ett, i skrymslen i barken.
 • Larverna gräver sig in under barken och utvecklas inne i stammen där de bildar slingrande larvgångar.
 • Förpuppar sig inne i stammen.
 • Den fullvuxna skalbaggen kommer ut ur stammen genom ett D-format utgångshål.
 • Sprids via träemballage och plantor.

Förhindrande av spridning samt bekämpning

 • Smaragdgröna asksmalpraktbaggen är enligt växtskyddslagstiftningen en karantänskadegörare.
 • Karantänskadegörare får inte förekomma på växter som importeras elle säljs.
 • Importvillkor har ställts för värdväxter, trävaror och träemballage vid import från länder utanför EU. Importen är inte tillåten utan ett av myndigheten utfärdat sundhetscertifikat.
 • Om smaragdgöna asksmalpraktbaggen påträffas i Finland, bestämmer myndigheterna om bekämpningsåtgärderna.
 • En buffertzon med en radie av 100 km bildas runt förekomstområdet, varifrån man inte får flytta trävaror eller plantor av värdväxter.
Sidan har senast uppdaterats 27.5.2021