Spodoptera frugiperda

Nattflyet Spodoptera frugiperda är en farlig växtskadegörare som avses i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003). det sprider sig med utländska grönsaker, frukter och prydnadsväxter. Arten förekommer i Afrika samt Syd- och Nordamerika. 

Värdväxter

Nattflyet Spodoptera frugiperda har många värdväxter.

Prydnadsväxter

 • Krysantem
 • Nejlika
 • Pelargon

Grönsaker

 • Gurka
 • Majs
 • Paprika
 • Tomat

Utbredning

 • Förekommer i Afrika samt Syd -och Nordamerika.
 • Det har inte påträffats i Finland.

Kännetecken

 • Det vuxna nattflyet har en längd på cirka 3-4 cm och är grå eller brun till färgen.
 • Larverna är gröna eller bruna och blir 3,5-4 cm långa. Färgen på huvudet varierar från gul till mörkbrun. I huvudet är en ljus y-format figur.

Viljayökkösen toukka (suuri kuva).En larv av Spodoptera frugiperda. Foto: Marja van der Straten, National Plant Protection Organisation, the Netherlands / EPPO.

Aikuisia viljayökkösiä valkoisella taustalla (suuri kuva).Vuxna nattflyn av Spodoptera frugiperda. Foto: B.R. Wiseman -USDA/ARS, Tifton (US) / EPPO. 
Mera foton på EPPOs webbsida.

Skador

 • Larverna äter främst blad, men när de blivit stora, kan de bryta stjälkarna på unga växter.

Levnadscykel och spridning

 • Vuxna nattflyn lägger på bladundersidorna 100-300 ägg, vilka kläcks efter 2-10 dygn.
 • Larverna äter till en början tillväxtpunkter eller blad, där de lämnar bladnerverna kvar. De kan också äta så kallade fönstergluggar på bladen.
 • Larverna förpuppar sig efter 14-21 dygn och oftast i jorden. De vuxna kläcks efter 9-13 dygn. Vuxna nattflyn är aktiva flygare.
 • Arten kan inte övevintra på friland i Finland.

Anmälningsskyldighet

 • Om nattflyet Spodoptera frugiperda påträffas eller misstänks bör egna områdets växtinspektör eller kasvinterveys@ruokavirasto.fi omedelbart kontaktas.
Sidan har senast uppdaterats 30.8.2021