Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)

ToBRFV-virus på tomat är en karantänskadegörare som ska hindras från att sprida sig till växtproduktionen. Om du misstänker symtom på viruset ska du omedelbart anmäla det till Livsmedelsverket: kasvinterveys@ruokavirasto.fi.

De främsta värdväxterna för ToBRFV-viruset är tomat och paprika. Viruset orsakar betydande skördeförluster och typiska virussymtom på blad och frukter. Fastän största delen av tomatsorterna är resistenta mot andra tobamovirus är de inte resistenta mot ToBRFV-viruset. Det har konstaterats att viruset också sprids via utsäde.

Värdväxter

 • Främsta värdväxter
  • Tomat (Solanum lycopersicum)
  • Paprika (Capsicum annuum)

Utbredning

 • Asien: Israel, Jordanien, Kina, Turkiet
 • Amerika: Mexiko
 • Europa: Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Italien, Grekland

Symtom

 • Bladen får mosaikartat färgmönster.
 • Frukterna blir missbildade och har färgfel.
 • Betydande skördeförluster.
 • Kan också vara symtomfri.

Symptom på tomater (en stor bild).

Symptom på tomater. Kuva: Prof. Salvatore Davino, EPPO.

Symptom på paprikor (en stor bild).

Symptom på paprikor. Kuva: Dr Raed Alkowni, EPPO.

Livscykel och spridning

 • Viruset är fröburet.
 • Viruset sprids också exempelvis
  • via blad- eller stamberöring mellan en angripen växt och en frisk växt,
  • via smittade arbetsredskap, kläder eller händer och
  • vid ympning.

Förhindrande av spridning samt bekämpning

 • ToBRFV-virus är enligt växtskyddslagstiftningen en karantänväxtskadegörare. Om det påträffas i Finland bestämmer Livsmedelsverket om bekämpningsåtgärder.
 • Spridning av sjukdomen kan förhindras genom användning av friskt utsäde och friska plantor samt genom noggrann hygien i skötseln av växterna.
 • Viruset sprids också via utländska tomater och paprikor samt via förpackningslådor som cirkulerar mellan olika odlingar.
 • Viruset har sannolikt en mycket härdig struktur och bevarar troligen sin infektionsförmåga under en lång tid utan värdväxt.

 

Sidan har senast uppdaterats 31.1.2022