Xylella fastidiosa

Xylella fastidiosa är globalt en mycket skadlig bakterie, som inte får förekomma hos växter som är i produktion eller som marknadsförs. Den orsakar för över 300 växtarter flera sjukdomar, som vållar stora ekonomiska förluster och skador för jordbruks- och trädgårdsproduktionen, parker och andra grönområden samt för miljön.

Värdväxter

Xylella fastidiosa -bakterien har rikligt med värdväxter. De nämns i genomförandebeslutets bilaga I samt på kommissionens lista över arter, som X.f. har konstaterats hos (http://bit.ly/xylellahostplants). Däribland förekommer både produktionsväxter

 • kaffe                                             (Coffea)
 • lönnar                                           (Acer)
 • murgröna                                     (Hedera)
 • lavendel                                        (Lavandula)
 • plommon, körsbär                       (Prunus)

och vilda växter samt ogräs

 • vide, pil                                         (Salix)
 • smultron                                       (Fragaria vesca)
 • blåbär                                            (Vaccinium)
 • flyghavre                                      (Avena fatua)
 • nässla                                           (Urtica)
 • lomme                                          (Capsella bursa-pastoris)

Förekomst

Skadegörarens olika underarter (ssp) fastidiosa, pauca, multiplex och sandyi tros alla ha sitt ursprung i diverse delar av Nord-, Central- eller Sydamerika.

I Europa förekommer skadegöraren i

 • Italien (i delar av landet försöker man inte utrota sjukdomen längre, utan koncentrerar sig på att förhindra dess spridning)
 • Frankrike på Rivieran och på Korsika
 • Spanien på Balearerna och även på fastlandet samt
 • Tyskland - ett isolerat fall.

I övriga delar av världen har man i bl.a. de Förenta Staterna kunnat konstatera stora skador som orsakats av X.f. speciellt i vinodlingar.

Symptom

Xylella fastidiosa -bakterien kan beroende på värdväxt eller sjukdomsalstrarens underart förekomma antingen symptomfri (latent smitta) eller visa symptom som vissnande av skott, skottnekros, dvärgväxt, brunfärgning av bladkanter eller växtdöd. Symptomen orsakas av att bakterien förekommer som slem i växtens xylem, som täpps till av slemmet och vatten- och näringstransporten försvåras.

Bruna spets av blad är symptom av sjukdomen.Symptom av sjukdomen på kaffe (Coffea arabica):
Bild: EPPO. Ladda ner en större bild. 
Mera bilder av symptom finns i EPPO:s bildsortiment.

Biologi och spridning

Insekter som punkterar blad eller skott och suger sin näring därifrån, framför allt den i Finland och övriga Europa så vanliga spottstriten (Philaenus spumarius), kan agera som vektor för X.f.. Spottstritar (Aphrophoridae/Cercopidae) och dvärgstritar (Cicadellidae) är de viktigaste spridarna av X. fastidiosa. Människans aktivitet, dvs. flytt av infekterade växter (växthandel) är också ett signifikant spridningssätt för sjukdomen.

Förhindrande av spridningen och bekämpningen

Xylella fastidiosa -bakterien upptäcks förekomma följer alltid extrema åtgärder. Beslutet om bekämpning ges av Livsmedelverket. Alla värdväxter skall förstöras inom ett område som fastställs vara infekterat och dessutom fastställs ett till storleken från fall till fall varierande begränsat område, där förekomsten av sjukdomen skall kartläggas i flera års tid. Åtgärderna är stora och kan vara av betydelse speciellt för växthus- och plantskolenäringen i Finland.

På grund av risken som sjukdomen orsakar skall dess värdväxter (http://bit.ly/xylellahostplants) vid införsel till EU eller vid transport inom EU förses med växtpass. För möjliggörande av spårning skall växtpassuppgifterna sparas för örtartade växter i ett års tid och för vedartade växter i tre års tid.

Anmälningsplikt

Om man hos växter i produktion eller vid marknadsföring misstänker förekomst av Xylella fastidiosa bör detta anmälas till områdets växtinspektör eller till Livsmedelsverkets enhet för växthälsa (kasvinterveys@ruokavirasto.fi).

Sidan har senast uppdaterats 6.9.2021