Långhorningen Anoplophora chinensis

Den asiatiska långhorningen Anoplophora chinensis är en skalbagge som klassificerats som farlig skadegörare på lövträd. Om du påträffar eller misstänker att du påträffat långhorningar av arten Anoplophora chinensis, ska du omedelbart informera Livsmedelsverket om detta. Långhorningen hotar att sprida sig från Kina till Europa tillsammans med plantor, särskilt lönnplantor. Långhorningen Anoplophora chinensis har inte påträffats i Finland.

Anoplophora chinensis besläktade art Anoplophora glabripennis ser likadan ut som Anoplophora chinensis. Anoplophora glabripennis har påträffats i Europa i emballage av trä för stenmaterial som importerats från Kina.

Värdväxter

 • Lönn (Acer spp.)
 • Hästkastanj (Aesculus hippocastanum)
 • Al (Alnus spp.)
 • Björk (Betula spp.)
 • Hassel (Corylus spp.)
 • Oxbär (Cotoneaster spp.)
 • Hagtorn (Crataegus spp.)
 • Äppel (Malus spp.)
 • Hägg, körsbär, plommon (Prunus spp.)
 • Många andra lövträdsslag

Utbredning

 • Europa: Förekomster i norra Italien och i området kring Rom. Enskilda individer har påträffats i flera EU-länder.
 • Asien: Kina, Indonesien, Japan, Sydkorea, Nordkorea, Malaysia, Myanmar, Taiwan, Filippinerna, Vietnam

Kännetecken (vuxen skalbagge)

 • Stor: kroppen är 2,5–3,5 cm lång
 • Svart, glansig med vita prickar
 • Randiga känselspröt som är längre än kroppen

a_chinensis_plantenziektenkundige_dienst_nl_pieni.jpgEn vuxen långhorning Anoplophora chinensis. Bild: Stephanie van Mourik. Ladda ner en större bild.

Symptom

 • Runda eller avlånga utgångshål (diameter 6–11 mm) för vuxna långhorningar i växtens rotdel
 • Gnagspån vid roten
 • Äggläggningshål (T-format snitt) vid växtroten
 • Larvgångar under barken och gnagspån
 • Torra kvistar
 • Träd som dör

I Finland förekommer större aspvedbock (Saperda carcharias) i asp som orsakar symptom i trädstammens rotdel som påminner mycket om de symptom som långhorningen Anoplophora chinensis åstadkommer.

Livscykel och spridning

 • Den vuxna honan lägger ägg under barken i rotdelen.
 • arven kläcks i stammen och äter stora gångar i träet. Larven är ljus till färgen och 4,5 cm lång som färdigvuxen.
 • Larven förpuppar sig i stammen.
 • När den vuxna långhorningen har kläckts gräver den sig ut genom ett utgångshål som den gör
 • Den vuxna långhorningen använder blad och bark av lövträd som näring.
 • Livscykelns längd är beroende av klimatet. I ett varmt klimat är utvecklingen snabbare än i ett svalt klimat.
 • I tropiska och subtropiska områden utvecklas en generation på ett år.
 • Långhorningen sprider sig från ett land till ett annat främst via plantmaterial.

Förhindrande av spridning samt bekämpning

I plantskolor, plantbutiker och motsvarande ska särskilt plantor av japansk lönn (Acer palmatum) observeras för symptom på långhorningen Anoplophora chinensis.

Anmälningsskyldighet

Om du påträffar eller misstänker att du påträffat den asiatiska långhorningen Anoplophora chinensis, ska du omedelbart informera Livsmedelsverket (kasvinterveys@ruokavirasto.fi) om detta.