Bomullsmjöllus

Bomullsmjöllusen (Bemisia tabaci) skadar många prydnads- och grönsaksväxter som odlas i växthus genom att den suger näring ur bladvävnaden. Samtidigt sprider den olika växtvirus. Mjöllusen påminner om växthusmjöllusen men är spädare med gulaktig kroppsfärg. Mjöllusen sprids med växter. Importerat plantmaterial av växthusväxter, snittblommor och krukväxter kan därför sprida bomullsmjöllöss. Den får inte förekomma på växter som importeras.

Aktuellt om bomullsmjöllusen

etelanjauhiainen_aikuinen_vw_pieni.jpgEn vuxen bomullsmjöllus. Bild: Ville Welling.

etelanjauhiaisen_kotelot_jp_pieni.jpgBomullsmjöllusens puppor. Bild: Jari Poutanen.

Värdväxter

Bomullsmjöllusens värdväxter är bland andra

 • Prydnadsväxter
  • Begonia
  • Julstjärna
  • Bägarranka
 • Grönsaksväxter
  • Gurka
  • Paprika
  • Tomat
  • Ogräs
  • Molke, tistel, nässla

Utbredning

 • Förekommer jorden runt.
 • I Finland förekommer den i växthus.

Kännetecken

Bomullsmjöllusen påminner om växthusmjöllusen. Båda är vita, små insekter med ett vitt, puderaktigt damm på ytan av kroppen. Arterna särskiljs genom sin storlek, färg och kroppsbyggnad. Deras egenskaper varierar bl.a. beroende på värdväxten och förhållandena, och det krävs alltid en laboratorieundersökning för att art-bestämma dem.

 • Äggen: ovala, ljust gulgröna, 0,5 mm långa
 • Ungdomsstadier: 0,5–1 mm lång, platt och gulgrön. Endast det yngsta larvstadiet rör på sig.
 • Skenpuppstadier: 1 mm lång, platt och gulgrön
 • Vuxen: 1,5 mm lång, kroppen gulaktig till färgen

Symptom

Om mjöllössen förekommer i stort antal gulnar bladen, och tillväxten försämras till följd av sugningen. De vuxna mjöllössen och larverna avsöndrar honungsdagg, som främjar tillväxten av mjöldaggssvamp och sotsvamp på bladens ytor. Svamparna försämrar växternas assimilationsförmåga och sänker blommornas försäljningsvärde samt ökar arbetet med att sortera frukter och grönsaker.

Värre än de här skadorna är dock att mjöllusen sprider virus. Man känner till att mjöllusen kan sprida 60 olika virus, av vilka de värsta är virussjukdomarna tomato yellow leaf curl virus på tomat (TYLCV) och cucumber yellow stunting disorder på gurka (CYSDV).

Bomullsmjöllusens så kallade biotyp B orsakar förutom ovannämnda skador också fysiologiska störningar med sitt sugande. Störningarna leder till exempelvis till missbildad tillväxt eller på gurkväxter silverglänsande blad eller på tomat mognar frukterna vid olika tidpunkter.

Livscykel och spridning

Bomullsmjöllusens utvecklingsstadier är ägg, larvstadier, skenpuppa och vuxen. Alla utvecklingsstadier av mjöllusen lever på undersidan av bladen, oftast på de äldre lågbladen.

Mjöllusen sprids med växter. Importerat plantmaterial av växthusväxter, snittblommor och krukväxter kan därför sprida bomullsmjöllöss.

Förhindrande av spridning samt bekämpning

Det är skäl att granska alla växtpartier som levereras till odlingen innan de flyttas in i växthusen. Det lönar sig att använda gula limfällor både för att observera förekomsten och för att bekämpa vuxna bomullsmjöllös.

Anmälningsskyldighet

Bomullsmjöllusen får inte förekomma på växter som importeras.

Förekomsten på andra växter eller växtprodukter behöver inte anmälas till växtskyddsmyndigheterna (kasvinterveys@ruokavirasto.fi).