Långhorningen Anoplophora glabripennis

Den asiatiska långhorningen Anoplophora glabripennis är en skalbagge som har klassificerats som farlig skadegörare på lövträd. Den hotar att sprida sig från Asien till Europa via emballage av trä. Emballage för stenmaterial är särskilt farligt eftersom stenmaterial ofta importeras från Kina. Långhorningen Anoplophora glabripennis har påträffats i flera EU-länder i emballage för stenmaterial.

Se anvisningarna: Då du misstänker att du påträffat en asiatisk långhorning

I Finland påträffades i oktober 2015 den första förekomsten av asiatisk långhorning. Förekomsten ligger i områdena Östra Haxböle och Kungsbacka i Vanda. Livsmedelsverket har kontrollerat förekomstens omfattning. Kartläggningen har framskridit enligt planen och alla (hittills funna) infekterade träd har fällts under vintern 2015-6. Det är bäst att fälla träd med symptom på vintern, när risken för att skadegöraren skulle sprida sig inte finns. Ifall man framöver finner infekterade träd, kommer de att fällas så fort som möjligt.

Då man påträffar långhorningar eller misstänker att sådana förekommer ska man utan dröjsmål kontakta Livsmedelsverket.

Anmälningsskyldighet

Om du påträffar eller misstänker att du påträffat asiatiska långhorningar, ska du utan dröjsmål kontakta Livsmedelsverket (kasvinterveys@ruokavirasto.fi). Ta långhorningen du påträffat helst levande tillvara till exempel i en glasburk.

Titta på YouTube