Förekomsten i Vanda

Finlands första förekomst av asiatisk långhorning konstaterades i oktober 2015 i Kungsbacka i Vanda. På basis av de granskningar och undersökningar som gjorts gav Evira 1.3.2016 ett beslut om att upprätta ett avgränsat område. Genom beslutet begränsas förflyttning av vissa växtslag och trämaterial av lövträd till platser utanför området för att asiatiska långhorningar inte ska kunna sprida sig till nya områden. Det avgränsade området omfattar cirka 15 km2 och det består av en angripen zon samt kring den en buffertzon.

Mera information om begränsningarna enligt beslutet finns i Eviras beslut (Dnr 1396/0610/2016) . Beslutet gäller till 31.12.2020.

Begränsningar beträffande förflyttning av trä

Trä från de träd som ska fällas kan användas inom det avgränsade området utan behandling. Förflyttningsbegränsningen gäller allt lövträ som är grövre än 1 cm, inklusive brännved, kvistar och ris, av följande träd- och buskslag:

  • De vanligaste: björk, al, lönn, asp, poppel, vide, sälg, knäckepil, ask, alm, lind, hästkastanj och hasselbuske
  • Ovanligare: katsura, bok, avenbok, platan och kinesträd.

Begränsningen av förflyttningar gäller inte alla slags lövträd och -buskar. Begränsningen gäller inte ek, rönn, hägg, hagtorn samt flera arter av fruktträd och prydnadsväxter.

Emottagning av lövträ

Trämaterial som omfattas av förflyttningsbegränsningen kan levereras till det av Livsmedelsverket upprätthållna mottagningsstället för trä intill Gamla Borgåvägen och Östra Vitbäcksvägen. Porten är öppen under maj-oktober på tisdagar kl. 12–19 (utom helgdagar). Övriga tider kan trämaterial lämnas in enligt överenskommelse. Mottagningsplatsen sköts av T. Siven Oy, tel. 040 7276 146.

Karta över och tilläggsuppgifter om lövträdets mottagningsplats (pdf) (på finska)

Förflyttning av trä från det avgränsade området –
kontaktuppgifter till aktörerna

Det lövträ som nämns i Eviras beslut får flyttas bort från det avgränsade området endast efter behandling (till exempel flisning). Behandlingen ska ske på det avgränsade området. Nedan ges en förteckning över aktörer som har meddelat att de har beredskap att samla upp trämaterialet för behandling. Aktörerna agerar självständigt på eget ansvar och fastighetsägaren svarar för kostnaderna för uppsamlingen av trämaterialet. De flesta aktörer som samlar upp trä fäller också träd och kan flisa dem på platsen.

Aktörer som vill lägga in sina kontaktuppgifter i nedanstående förteckning ombeds kontakta Livsmedelsverket  per e-post kasvinterveys@ruokavirasto.fi

Undantag

Om det finns behov av att flytta trämaterial till en plats utanför det avgränsade området för att barkas och värmebehandlas eller processas ska aktören anmäla detta till Livsmedelsverket minst två veckor före förflyttningen. Anmälan ska göras till Livsmedelsverkets registratur på adressen Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors eller per e-post kirjaamo@ruokavirasto.fi.

 

Mer information:

Atro Virtanen, tel. 040 704 9607, atro.virtanen@ruokavirasto.fi  
Liisa Vihervuori, tel. 040 057 1060, liisa.vihervuori@ruokavirasto.fi

Video (youtube): Vantaalla kaadettiin puita aasianrunkojäärien vuoksi 

 

Ladda ned kartan

Kartor

Avgränsat område. Ladda ned (jpg, 7100 Kt) 

rajattualue_kuvake_pieni.jpg

Angripen zon. Ladda ned (jpg, 1345 Kt)

saastunutalue_kuvake_pieni.jpg