Smaragdgrön asksmalpraktbagge (Agrilus planipennis)

Värdväxter

 • Askar (Fraxinus spp.)
 • Japansk valnöt (Juglans ailantifolia)
 • Manchurisk valnöt (Juglans mandshurica)
 • Almarten Ulmus davidiana (inkl. japansk alm)
 • Japansk vingnöt (Pterocarya rhoifolia)

Utbredning

 • Kanada, USA
 • Kina, Japan, Sydkorea, Nordkorea, Ryssland, Mongoliet, Taiwan
 • De närmaste observationerna av skadegöraren är från Moskvaområdet

Kännetecken

Den fullvuxna skalbaggen är 8,5–14,0 mm lång och 3,1–3,4 mm bred. Kroppen är smal, ryggsidan platt och buksidan välvd. Den fullvuxna skalbaggen är metalliskt grön.

Aikuinen saarnenjalosoukkoEn vuxen asksmalpraktbagge. Foto: Daniel A. Herms.
Ladda ner en större bild.

Skador

 • Larverna orsakar skada genom att äta omfattande larvgångar under trädens bark
 • Barken spricker
 • Bladen gulnar och blir bruna
 • Grenar dör
 • Nya skott vid stammens nedre del
 • Hål i stammen där fullvuxna skalbaggar har kommit ut
 • Larvgångar

Livscykel och spridning

 • Honan lägger ägg, ett och ett, i skrymslen i barken.
 • Larverna gräver sig in under barken och utvecklas inne i stammen där de bildar slingrande larvgångar.
 • Förpuppar sig inne i stammen.
 • Den fullvuxna skalbaggen kommer ut ur stammen genom ett D-format hål.
 • Sprids via träemballage och plantor.

Förhindrande av spridning samt bekämpning

Träemballage och plantor av värdväxter ska granskas med tanke på eventuell förekomst av smaragdgrön asksmalpraktbagge.