Kvalitetsskadegörare

Kvalitetsskadegörarna (i lagstiftningen EU-icke-karantänskadegörare) är växtsjukdomar och skadedjur, som inte får förekomma på växter till salu (plantmaterial, krukväxter, utplanteringsväxter). Syftet med kravet är att förhindra spridningen av dessa skadegörare. Förekomsten av kvalitetsskadegörare övervakas i odlingar som egenkontroll.

Välj skadegöraren från länken i sidans vänstra kant. I mobilversionen klicka på hamburgerfiguren (meny) i sidans vänstra övre hörn och därefter ännu på rubriken Kvalitetsskadegörare.

Kvalitetsskadegörare i produktionsstället / på växter som saluförs

Symptom av kvalitetsskadegörare får inte finnas på växter som saluförs. Under produktionen följer man de specifika kraven som ställs för skadegörare.

Om du misstänker förekomst av en kvalitetsskadegörare och vill försäkra dig om vilken skadegörare det är fråga om, skicka prov på den till exempel till Livsmedelsverkets laboratorium. Analysering av prov är avgiftsbelagd verksamhet.

Kvalitetsskadegörare i hemträdgården

  • En kvalitetsskadegörare i hemträdgården leder inte till några åtgärder. Ifall du misstänker förekomst av en kvalitetsskadegörare och vill försäkra dig om vilken skadegörare som är i fråga, kan du skicka prov till exempel till Livsmedelsverkets laboratorium för växtskadegörare. Analysering av prov hör till avgiftsbelagda prestationer.

 

Sidan har senast uppdaterats 31.7.2020