Potatisspindelknölviroid PSTVd

Potatisspindelknölviroid (Potato Spindle Tuber Viroid PSTVd) klassificeras som kvalitetsskadegörare på följande växter:

 • Potatis: Får inte förekomma hos certifierad utsädespotatis (tolerans 0 %).
 • Prydnadsväxter: Får inte förekomma hos prydnadspaprikor (Capsicum annuum) som saluförs. Kravet gäller för både plantmaterial som levereras för yrkesmässig vidareodling och krukväxter samt utplanteringsväxter. Viroiden får inte heller förekomma i paprikafrön.
 • Grönsaksväxter: Får inte förekomma hos paprika- eller tomatplantor (Solanum lycopersicum) som saluförs. Kravet gäller både plantor för yrkesmässig vidareodling och plantor som är avsedda för hobbyodlare/konsumenter. Viroiden får inte heller förekomma i frön från dessa arter.

Potatisspindelknölviroid förorsakar förtvining hos potatis. Knölarna blir små och spolformade, vilket kan leda till avsevärt skördebortfall. Även hos tomat orsakar viroiden förkrympt växt och även gulnande. Hos prydnadsväxter visar viroiden ofta inga symptom.

Värdväxter

Potatis, tomat, paprika samt flera prydnadsväxter så som änglabasun, petunia och dahlia.

Utbredning

 • Viroiden förekommer mest i Östeuropa. Fynd förekommer även i övriga länder i Europa samt i EU-länder.
 • Kolla utbredningen på EPPOs webbplats (på engelska)

Symptom

 • Hos potatis föblir bladen små, knölarna är små och smala, "spolformade".
 • Hos tomat upphör tillväxten och toppen får klorotiska fält. Det varierar hur starka symptomen är och det kan vara svårt att lägga märke till dem.
 • Hos prydnadsväxter syns ofta inga symptom.
 • Bilder på potatisspindelknölviroid hos potatis finns på EPPOs webbplats.

Perunan sukkulamukulaviroidin aiheuttama mukulan epämuotoisuus. Missbildning av potatisknöl orsakat av potatisspindelknölviroid. Bild NPPO, Nederländerna.

Biologi och spridning

 • Sprider sig med utsädespotatis, fröer och plantmaterial.
 • Bladlöss sprider viroiden vidare i växtbeståndet.
 • Spridning genom beröring (från växt till växt samt med arbetare, maskiner, redskap etc.)

Förhindrande av spridning

 • För att förhindra spridning av potatisspindelknölviroid i produktion av förökningsmaterial samt kruk- och utplanteringsväxter bör man använda friskt förökningsmaterial och iaktta god odlingshygien.
 • Förökningsmaterial och prydnadsväxter som saluförs eller införs i landet måste uppfylla kraven i lagstiftningen.
 • I produktion av förökningsmaterial samt prydnadsväxter inspekteras växterna som egenkontroll och kraven som ställts för kvalitetsskadegörare bör iakttas.

 

Sidan har senast uppdaterats 31.7.2020