Krysantemumdvärgsjuka

Krysantemumdvärgsjuka (Chrysanthemum stunt viroid) kategoriseras som kvalitetsskadegörare på margeriter (Argyranthemum spp.) och krysantemer (Chrysanthemum spp.). Symptom av viroiden får inte förekomma på växter av dessa arter vid försäljning. Kravet gäller både plantmaterial avsett för yrkesmässig vidareodling och krukväxter samt utplanteringsväxter.

Krysantemumdvärgsjuka som förorsakar hämmad växt och för tidig blomning förekommer främst hos krysantemer som är avsedda för kommersiell odling. Om viroiden sprids till en krysantemodling kan den förorsaka avsevärda skador och ekonomiska förluster. Viroiden sprider sig från växt till växt via växtsaft i samband med skötselåtgärder. Sjukdomen har spridit sig till alla kontinenter. I Finland har sjukdomen ännu inte påträffats.

Värdväxter

 • Värdväxter, på vilka krysantemumdvärgsjuka kategoriseras som kvalitetsskadegörare: margeriter, krysantemer

Utbredning

 • Asien: Sydkorea, Indien, Japan, Kina, Taiwan
 • Afrika: Sydafrika
 • Amerika: Brasilien (vida spridd), Kanada, Förenta Staterna
 • Europa: Belgien, England, Holland, Italien, Norge, Polen, Sverige (vida spridd), Tyskland, Tjeckien, Turkiet

Symptom

 • Viroiden förorsakar förkrympt tillväxt och prematur blomning.
 • Blommorna på en smittad växt är ofta små, missbildade, de är färre och de är ljusa.
 • På vissa sorter skrynklar sig balden och de får gula fläckar.
 • Stjälken är skör på en smittad växt och bryts lätt av då man böjer på den.
 • En smittad växt rotar sig sämre än en frisk växt.
 • En växt kan även vara symptomfri.

Viroidin aiheuttamaa ennenaikaista kukkimista ja kitukasvuisuutta kahdessa krysanteemissa, keskellä terve kasvi (suuri kuva).

Prematur blomning och förtvining förorsakat av krysantemumdvärgsjuka. I mitten en frisk växt. Bild: J. Dunez (FR).

Livscykel och spridning

 • Viroider infekterar växtceller och stör cellernas normala funktioner.
 • Temperatur och ljus spelar en stor roll i hur viroiden utvecklas i växten.
 • I en odling sprider sig sjukdomen lätt i samband med skötselåtgärder via händer och arbetsredskap.
 • Sjukdomen sprids från en odling till en annan och från ett land till ett annat med infekterade sticklingar.
 • Viroidens groningstid i växten är tämligen lång, 2-3 månader beroende på sorten.

Förhindrande av spridning och bekämpning

 • För att förhindra spridning av viroiden bör man i produktion av plantmaterial, krukväxter och utplanteringsväxter använda friskt förökningsmaterial och iaktta god odlingshygien.
 • Plantmaterial och prydnadsväxter som saluförs eller införs i landet måste uppfylla kraven i lagstiftningen.
 • I produktion av plantmaterial samt krukväxter och utplanteringsväxter inspekteras växterna som egenkontroll och kraven som ställts på kvalitetsskadegörare iakttas.
 • Bekämpning av viroiden är svår, eftersom viroiden är mycket infektiv och är länge latent i sticklingen.
 • Säkrast känner man igen en infekterad växt först i blomningsstadiet.
Sidan har senast uppdaterats 31.7.2020